Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallon, Målområde: likabehandling

Skapad 2020-08-19 13:55 i Jordgubben Degerfors
Förskola
Hallon, Målområde: Likabehandling

Innehåll

Mål från LPFÖ:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Utvecklat målområde:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Nedbrutet mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att säga "stopp" med ord, tecken eller båda.

Syfte: 

Att varje barn ska bli trygg i sin egen identitet för att få ett meningsfullt liv och bli kompetenta och ansvarskännande samhällsmedlemmar.

Förståelse:

Förståelse för att vi alla har olika gränser och att det är viktigt att respektera det.

Förmågor:

Förmåga att kunna säga "stopp" samt förmåga att respektera andras "stopp".

Metoder: 

Konflikthantering

Värdegrundsarbete och diskussioner

Drama

Vetenskaplig grund:

Forskning visar att barns identitet och integritet har ett nära samband och utvecklas samtidigt. I takt med att barnet utvecklar sin identitet förändras också barnets gränser. Barnet utvecklar också sin identitet i samspel med andra.

Källa till forskningen:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/barns-integritet-i-forskolan#h-Barnskafautvecklarespektforandramanniskorsgranser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: