Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Åk 6 HT 20

Skapad 2020-08-19 14:19 i Nannaskolan Uppsala
Övergripande planering i ämnet Idrott och hälsa åk 6
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ger dig en chans att utveckla, förstå och prova hur rörelse, spel, lekar träning, livsstil och andra faktorer kan få oss att fungera och må bättre.

Innehåll

Syfte

v.35-36 Lekar, samarbetsövningar

v. 37-40. Konditionslekar/träning, puls, orientering, sätta upp mål för fysik aktivitet. Skoljoggen den 23 september. Orienteringsdag 2 oktober.

v. 41-43 komplexa rörelse, akrosport, simning, friluftsliv

v. 44 Höstlov

45-47 Bollspel, rörelse till musik

47-50 Styrketräning, Lekar, Dodgeboll, 

Bedömningsunderlag

Bedömningen sker kontinuerligt under terminen. 

Lektionerna, Idrottsdagar: Skoljoggen, Orienteringsdag och Friluftsuppdrag

 

Länkar

https://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/Rorelse-ar-livsviktigt/

 

Centralt innehåll

Hälsa och livsstil

Friluftsliv och utevistelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 6 HT 20

Insats krävs
E
C
A
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. bollekar passar eleven lagkamrater som står i bättre position och bidrar på så vis till att spelet blir bättre.
Eleven har ett aktivt deltagande i lekar/spel. Eleven kommer med egna strategier/metoder som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte. I t.ex. bollekar kommer eleven med taktiska lösningar som förbättrar spelet för det egna laget.
Komplexa rörelser
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Eleven rör sig med lite långsammare och stelare rörelser och har mindre konsekventa rörelseövergångar.
Eleven rör sig till viss del med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna.
Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna.
Simma
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Genomföra aktiviteter utomhus
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Eleven provar på aktiviteter utomhus under vår såväl som sommar och vinter. Eleven kan till viss del röra och anpassa sig till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar i aktiviteter utomhus under vår såväl som sommar och vinter. Eleven kan både röra sig och anpassa sig väl till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar aktivt i aktiviteter utomhus under vår såväl som sommar och vinter. Eleven rör sig obehindrat och anpassar sig effektivt efter olika underlag och väderförhållanden.
Orientera sig i bekanta miljöer
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Eleven kan till viss del orientera sig i närmiljö utanför skolgården. Eleven förstår sambandet mellan personligt ansvar och ren natur
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården Eleven kan ge konkreta exempel på hur man kan ta personligt ansvar för att hålla naturen ren.
Eleven kan effektivt och med god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården. Eleven kan ge egna förslag till hur man på bästa sätt kan leva i linje med allemansrätten.
Förebygga skador
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Med vägledning kan eleven använda redskap/material på ett säkert sätt.
Eleven kan använda redskap/material på ett självständigt och säkert sätt.
Eleven kan använda redskap/material på ett effektivt och säkert sätt.
Hantera nödsituationer vid vatten
Eleven uppnår ej kunskapskraven för E-nivå.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: