Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Tyska 7-9 Der Sprung HT 2020AVN

Skapad 2020-08-19 14:16 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Planering i Tyska7-9 Der Sprung!
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Mål: 1. Att kunna kommunicera på tyska i tal och skrift (Förstå vad man läser och hör samt att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt) 2. Att ha kunskaper om tysktalande länder och att kunna jämföra med Sverige/egna erfarenheter (livsstil, kultur, traditioner, sevärdheter, kända personer m.m.)

Innehåll

Grundläromedel: Der Sprung!

Kompletterande läromedel: digitalt material, hörövningar, sånger, videoklipp, online tester, webbövningar , nyheter m.m.

Glosförhör:    Åk 7 onsdagar (glosorna ska finnas på quizlet.com)

                        Åk 8  och 9 fredagar                       

Undervisning: För att nå målet kommer du att:

Repetera basordförrådet och utöka ditt ordförråd hela tiden med nya ord och fraser (Bokens texter, gloslistor, quizlet-övningar, Kahoot! m.m)

Träna på din förmåga att förstå vad du läser med hjälp av texter från läroboken, samt andra tryckta eller digitala texter (sagor, nyhetsartiklar, webbinlogg  m.m)

Träna på din förmåga att förstå vad du hör med hjälp av olika hörövningar, videoklipp, filmer, dialoger, sånger.

Göra olika muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i små grupper för att träna på din förmåga att uttrycka dig på tyska i tal och skrift (dialoger, bildbeskrivningar, PPT-presentationer, brev, mejl, rollspel, uttalsövningar  m.m.)

Lära dig om tysktalande länder genom olika små projekt (ex. PPT-presentation i små grupper om en Tysklands-resa, traditioner (Nikolaus, St. Martin), skolan i tysktalande länder, yrken m.m.)

Bedömning:

Vi bedömer hur väl du förstår vad du läser och hör samt hur väl du kan använda dina kunskaper när du talar och skriver.  Vi kommer att använda en bedömningsmatris för att förtydliga målen och för att synliggöra hur långt du har kommit och för att se vad som krävs för att nå nästa steg.

Du redovisar dina kunskaper genom:

Att delta aktivt i de uppgifter och aktiviteter vi gör på lektionerna

Muntliga redovisningar 

Prov (läsa, höra, skriva tala, samtala)

Terminsplanering i Tyska 7-9 HT 2020 

v.

Åk6

Åk7

Åk8

Åk9

34

 

Repetera basordförrådet, att presentera sig, ”Zuckertüte”

Planering, betygskriterier, matris

Repetera basordförrådet, att presentera sig, ”Zuckertüte”

Planering, betygskriterier, matris

Repetera basordförrådet, att presentera sig, ”Zuckertüte”

Planering, betygskriterier, matris

35

 

Kap. 1 Drei Länder, eine Sprache

Test: Das bin ich (jag, min familj, mina kompisar, min fritid, favoriter…)

 

Kap. 1 Die Sommerferien

Test: Das bin ich (jag, min familj, mina kompisar, min fritid, favoriter…)

 

Kapitel 1 Das Gewitter

 

36

 

Kap. 2 Meine Freunde und ich

Gramatik: Perfekt

Grammatik - repetition

37

 

Kap. 2 – Grammatik Substantiv – der, die das

Kap. 2 Ein Wochnende in München

Kapitel 2 Start und Landung

38

 

Kap. 3 Der neue Freund - Hobbys

Grammatik: Perfekt

Grammatik - repetition

39

 

Prov: Ich und meine Freunde

Prov:  Berätta om en helg

Kap 3 Eine Wochenende in Berlin

40

 

Kap. 4 Rund um das Jahr – Die Jahreszeiten – ord, uttryck

Kap. 3 Wir kaufen Kleider

Grammatik - repetition

41

 

Kap. 4 – meningar, singular, plural

Grammatik: Ackusativ

Kap. 4 Ausflug mit dem Fahrrad

42

 

Kap. 4 Nominativ och ackusativ – PPT – Meine Lieblingsjahreszeit

Prov: Kleider kaufen - dialoge

Prov: Berätta om en resa

 St. Martin – Die Geschichte

Ord och fraser, texter, videoklipp

 

43

 

Prov: Meine Lieblingsjahreszeit

Kap. 4 Christiane  - Fussballspielerin

St. Martin - Lieder

44

Herbstferien

45

 

Kap. 5 Wer sind Sie?

Grammatik: Personalpronomen

du/Sie

Dad Haus/Mein Zimmer

St. Martin – Laternen basteln

46

 

Kap. 6 In der Stadt

 

Grammatik: Dativ

St. Martin-Zug

47

 

Nach dem Weg fragen

Grammatik: Fragewörter

Prov: Mein Haus/Zimmer

Kap. 7 Ich bin von Beruf

48

 

Prov: Vägbeskrivning

St. Nikolaus

Grammatik: Zukunft

49

 

Kap. 16 Weihnachten

ST. Nikolaus

Berufe, hör,-läs,-pratövningar

50

 

Weihnachten

Weinachten und Neujahr –Wörter, Texte, Lieder

Prov: Berufe

51

 

Weihnachtslieder, Basteln

Weihnachtslieder, basteln

 

 

Matriser

M2
Moderna språk

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M1
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmåga att:
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

M2
Moderna Språk åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: