👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 2b

Skapad 2020-08-19 14:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Psykologi
Kursen psykologi 2b handlar till stor del om tillämpad psykologi. Tillämpad psykologi innebär olika områden där man kan forska och använda psykologiska modeller som förklaring. Vi ska också ta reda på vad IQ och EQ är och fördjupa oss i forskningsmetodik.

Innehåll

Kursen psykologi 2b innefattar följande områden:

  • Förnuft och känsla, IQ och EQ, kapitel 22 - skriftligt prov
  • Att forska och testa, kapitel 21 - skriftligt prov
  • Studera ett valfritt område inom psykologin. Här ska du hitta relevant teoretisk bakgrund, beskriva syftet med studien, hitta en metod som fungerar, presentera resultatet och diskutera dina resultat. - rapportskrivning och muntlig presentation

 

STÖD FÖR DITT LÄRANDE:

Boken "Psykologi 1+2a (Levander och Levander)

PowerPoints (se lärlogg)

Instuderingsfrågor (se lärlogg)

 

Uppgifter

  • Göra en psykologisk studie

  • Prov kapitel 22

  • Prov kapitel 21

  • Psykologisk studie

  • Idé/rubrik till studie

  • Syfte och metod

Matriser

Psk
Psykologi 2b

Betyget E
Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer. Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.
Betyget C
Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också utförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.
Betyget A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljer med säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.