Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-08-19 14:23 i Årstadskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Att få upp läshastigheten tar tid men när läskondisen kommer får man sin belöning! Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller.Under läsåret får du möjlighet att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra. Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Innehåll

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Svenska språket kommer in i allt vi arbetar med i skolan. Vi läser, skriver, talar, lyssnar och reflekterar hela tiden i alla ämnen.

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker 
 • ha tyst läsning
 • läsa för varandra
 • ha boksamtal
 • läsa olika slags texter,  samtala och svara på frågor om innehållet
 • ha läsläxa
 • på olika sätt bearbeta texterna från läsläxan.
 • få skriftliga instruktioner i uppgifter vi jobbar med
 • arbeta med läsförståelse t.ex. i arbetsboken, Läsförståelseböckerna och arbetsblad
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter, t.ex. skriva dagbok
 • skriva faktatexter vid temaarbeten
 • skriva bokrecensioner
 • skriva sagor och berättelser
 • skriva till egna / andras bilder
 • arbeta med välskrivning
 • ha gemensamma genomgångar av de vanligaste skrivreglerna
 • arbeta med rättstavning
 • arbeta med språkövningar 

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling
 • samtala om vardagliga händelser
 • ha genomgångar i olika ämnen
 • redovisa olika arbeten, t.ex. läxan
 • ha klassråd

Vi tränar informationssökning:

 • biblioteksbesök

Undervisning och arbetsformer

 • läsa ur din lådbok med flyt
 • svara på frågor om en text du läst
 • vara med i samtal kring gemensamt lästa texter
 • skriva egna texter med stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt ställe
 • stava rätt till vanliga ord i dina texter
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning
 • skriva enkla faktatexter
 • skriva med tydlig handstil och på iPad
 • ge omdömen om dina egna och andras texter
 • utifrån omdömen du har fått av andra arbeta vidare med din text och göra förbättringar
 • kunna ta enkla muntliga instruktioner

Bedömning - vad och hur

Du får visa vad du kan både muntligt och skriftligt, i gemensamma genomgångar, eget arbete, arbete i grupp och vid diagnoser/prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: