Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 8 PRIO

Skapad 2020-08-19 14:43 i Grubbeskolan Umeå
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 Matematik
Planering för kapitel 1. Tal matematik åk 8.

Innehåll

Arbetsformer.

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken.

På lektionerna kommer olika begrepp, problem och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper.

Läxor kan komma att ges.

Bedömning

Området kommer bedömas löpande under lektionstid, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, samt prov.

Du bedöms utifrån de fem förmågorna METOD, BEGREPP, PROBLEMLÖSNING, KOMMUNIKATION, RESONEMANG.

 

Avsnitt i läromedlet

Negativa tal

Addition och subtraktion med negativa tal.

Multiplikation och division med negativa tal.

Potenser

Multiplikation och division med potenser.

Kvadratrötter

Stora och små tal med potenser.

Prefix och gällande siffror.

 

För att nå kunskapskraven för E på avsnittet behöver du kunna och förstå följande:

Förstå vad orden (begreppen) som används i avsnittet betyder.

Kunna ordna negativa och positiva tal efter storlek.

Förstå vad en kvadratrot är samt kunna beräkna kvadratroten ur enkla tal.

Kunna beräkna summor, differenser, produkter och kvoter av negativa tal.

Kunna ordna tal i potensform efter storlek.

Skriva tal i potensform som vanliga tal. 

Skriva vanliga tal i potensform.

Kunna lösa problem (läs uppgifter) som kan lösas genom att använda potenser och negativa tal.

Känna till prefixen som tas upp i läromedlet och förstå vad de står för.

 

 

För att nå kunskapskraven för C och A behöver du även kunna och förstå följande.

Kunna ordna efter storlek: Tal i potensform, tal i grund potensform, negativa tal i potensform, tal med prefix och kvadratrötter.

Kunna beräkna summor, differenser, produkter och kvoter av negativa tal där flera olika räknesätt ingår i uppgiften.

Kunna beräkna produkter och kvoter av tal i grund potensform och potensform.

Kunna lösa komplexa problem (uppgifter som måste lösas i flera led) genom att använda potenser och negativa tal.

Kunna använda lämpliga prefix och enheter i sina svar.

Förstå hur man kan beräkna summor, differenser, produkter och kvoter från potenser där basen skrivs som en variabel.

 

 

 

Uppgifter

 • Fördjupningsprov (E - A) Tal

 • Grundprov TAL

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematiska förmågor år 7-9

E
C
A
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp
 • Ma
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk.
Metod
Att hitta en eller flera metoder som hjälper dig att lösa problemet.
 • Ma
Du behöver viss hjälp med att använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulera och förstå problem.
 • Ma
Du förstår problem och löser dem med viss hjälp. Du kan med viss hjälp tolka vardagliga situationer och formulera problem utifrån dem.
Du förstår och kan lösa problem relativt väl. Du kan relativt väl tolka vardagliga situationer och formulera problem utifrån dem.
Du förstår och kan lösa problem på ett väl fungerande sätt, på egen hand. Du kan tolka vardagliga och matematiska situationer och formulera problem utifrån dem
Kommunikation
Lösningar, uträkningar, redovisningar
 • Ma
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen. Du använder ett matematiskt språk som är relativt förståligt.
Din redovisning är lätt att följa och förstå. Alla steg redovisas. Du använder det matematiska språket på ett relativt säkert sätt.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder det matematiska språket på ett tydligt och korrekt sätt.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: