Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och Lyssna åk 1-3

Skapad 2020-08-19 14:52 i Nygårdskolan Borlänge
Matris utifrån Nya språket lyfter
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
"Tala, lyssna, läsa och skriva"

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" nedan

Undervisning/arbetssätt


Tala, lyssna och samtala

Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser enskilt och i grupp.

Du ska få lyssna på olika texter. Det kan vara rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, sagor med mera.
Du ska återberätta texter för att träna på att hålla en röd tråd i ditt berättande.
Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.
Du ska få träna på att  ge och ta enklare muntliga instruktioner.

Språkbruk
Du ska få arbeta med språket och lära dig att använda olika röstlägen och kroppsspråk.
Kommer att bedöma/dokumentation

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" och kommentarrutan.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv SvA
Svenska Läsa, Skriva, Tala och Lyssna åk 1-3

tala/lyssna A B C
Jag kan berätta i större och mindre grupp om mina egna och andras upplevelser och lyssnar aktivt på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig. Du ska kunna berätta en berättesle med inledning, handling och avslutning och de som lyssnar ska förstå poängen.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: