Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Ht 20 "The Gruffalo"

Skapad 2020-08-19 15:21 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Läsa – skriva - interagera

Innehåll

MÅL /undervisningen ska syfta till att:

·        Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·        Förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter

Centralt innehåll;

                       ·        Tydligt talad engelska från olika medier

·        Sånger, sagor och dikter

·        Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga

·        Språkligaföreteelser som grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck

·        Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer

·        Presentationer, instruktioner, meddelande, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift

Så här gör vi;

Du kommer att läsa boken The Gruffalo för att träna din förmåga att förstå engelska texter och för att bygga ut din ordbank med fler nya ord och uttryck.

Du kommer sedan att använda dig av ett kapitel ur boken för att skriva ett teater manus. Detta gör du för att träna din förmåga att skriva engelska och träna din förmåga att använda engelskspråkiga medier i din egen produktion och interaktion.

Nu är det dags att sätta ihop kapitlen till en pjäs och spela in en ”GreenScreen” för att träna din förmåga att prata och interagera på engelska.

Det här kommer jag att bedöma:

  • Din förmåga att använda engelska texter för din egen produktion och interaktion, visar du genom att skriva manus och spela in en Green Screen.
  • Din förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i skrift, visar du genom ditt Green Screen manus
  • Din förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i interaktion, visar du genom att spela in en Green Screen.
  • Din förmåga att använda olika språkliga strategier när du stöter på problem, visar du genom arbetet med Grene Screenen om The Gruffalo

Matriser

En
Engelska - Ht 20 "The Gruffalo"

Jag håller på att lära mig
Godkända kunskaper
På väg vidare
Jag...
använder engelska texter för egen produktion och interaktion Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion
behöver stöd för att använda och utgå från The Gruffalo när jag skriver mitt manus
skriver av stora delar av texten i mitt manus
använder delar från texten men lägger också till egna meningar eller formulerar om
formulerar mig i skrift I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
behöver en stödstruktur när jag skriver och formulerar mig om The Gruffalo
skriver och formulerar dig om The Gruffalo med korta meningar så att andra förstår
skriver om The Gruffalo med längre meningar och sambandsord. Du har koll på den vanligaste grammatiken. Ex; I, is, am, are, a – an, have/has
formulerar mig i tal I muntliga interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
behöver en stödstruktur när jag berättar och formulerar mig om The Gruffalo
berättar om The Gruffalo med korta meningar, så att andra förstår
berättar om The Gruffalo med längre meningar och sambandsord. Du har koll på den vanligaste grammatiken. Ex; I, is, am, are, a – an, have/has
använda olika språkliga strategier när jag stöter på problem eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
har svårt att komma runt när det blir stopp eller jag glömmer
hittar någon strategi – stödstruktur för att undvika att det blir stopp eller att jag glömmer
hittar lätt vägar, ord gester andra uttryck, för att komma förbi stopp eller när jag glömmer. Jag har inställningen att det inte gör så mycket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: