Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - grundläggande begrepp åk 4

Skapad 2020-08-19 14:59 i Råå Södra Skola Helsingborg
Detta arbetsområde behandlar grundläggande begrepp i kemi som t ex atomer, molekyler, kemiska föreningar, grundämnen.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt runt omkring oss består av små, små byggstenar. De är så små att du inte kan se dem med blotta ögat. Vi ska läsa om våra drygt 100 grundämne i Periodiska systemet som tillsammans bildar allt som finns på jordklotet. Vi ska också laborera och se hur olika ämnen reagerar tillsammans.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att...

Förstå och använda kemins begrepp och modeller för hur allting på jordklotet är uppbyggt.

Laborera på ett säkert sätt

Ställa hypotes och dra slutsatser

 

Undervisning och arbetssätt:

- förklara och beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler

förklara och beskriva skillnaden mellan grundämne och kemisk förening

- ge exempel på några grundämne 

- känna till elektroner, protoner och neutroner

- känna till Periodiska systemet

 

Vi arbetar med lärobok/tidningsartiklar

Klassdiskussioner

Praktiskt arbete NTA (Natur och teknik för alla)

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • hur du använder de nya ord och begrepp du lärt dig i arbetsområdet.
 • din delaktighet under diskussioner/lektioner 
 • din förmåga att laborera och dokumentera resultaten av dina laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: