Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i centrum

Skapad 2020-08-19 15:15 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Syftet med detta kapitel är att eleverna ska bli medvetna om att tekniska lösningar är konstruerade av människan för att uppfylla våra behov och önskningar. Det är viktigt att eleverna får en förståelse för människans unika kunskap att kunna omvandla naturens resurser till föremål och system, men det är lika viktigt att de förstår att denna användning av resurser påverkar jorden negativt. I kapitlet beskrivs även det som kallas teknikens fyra funktioner: att transformera, att transportera, att lagra samt att kontrollera, styra och reglera.

Innehåll

Centralt innehåll:

Teknik, människa, samhälle och miljö
◆◆ Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
◆◆ Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till
exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Samarbeten:
I detta kapitel ligger fokus på teknikens kärna och vi föreslår därför inte några speciella samarbeten.
Det är teknik i vår vardag eller vardagen i andra länder på jorden som står i centrum.
Det kan vara bra att göra jämförelser med andra länder för att belysa att tekniska lösningar ser
olika ut i världen.

I området Tekniken i centrum arbetar vi med tekniska lösningar. 

De frågor vi arbetar kring är:

Vad är syftet med tekniska lösningar?

Hur kan vi lösa problem med tekniska lösningar?

Vilka områden delar man in de tekniska funktionerna i?

I uppstarten får eleverna göra egna teknisk lösningar på ett problem. -Hitta på ett tjuvlarm som överraskar tjuvar som vill ta sig in.

Vi gör presentationer om teknikens fyra funktioner.

Området avslutas med ett prov som sammanfattar det vi jobbat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: