Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2020-08-19 15:37 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 8 – 9 Historia
Vi kommer arbeta med världskrigens tid.

Innehåll

Om arbetet:  Vi kommer att ta del av olika människors berättelser om förtryck och motstånd. Vi kommer lägga tyngdpunkten på orsaker till och konsekvenserna av olika händelser. Vi kommer att träna alla ämnesspecifika förmågor under detta arbetsområdet. Vi kommer arbeta varierat med genomgångar, film, enskilt- och pararbete, olika skrivövningar med mera. Ni kommer få visa era kunskaper på flera olika vis.

Att kunna:

För att kunna resonera, analysera, använda historiska begrepp så måste ni kunna följande:

Första världskriget: Orsaker, förlopp och konsekvenser.

Tyskland på 1920-talet: ekonomin, politiska läget, fredsvillkoren för landet.

Den stora kraschen: I USA, hur den spreds, vad blev följderna.

Nazismens ideologi: Hur var deras drömsamhälle? Vilka var goda och onda?

Hitlers väg till makten: Varför ökade partiet? Vad lovade Hitler? Hur fick de makten?

På väg mot nytt krig: Några händelser som visade att Hitler hade krigsplaner. Hur omvärlden reagerade.

Krigsutbrottet: Hur och varför kriget började.

Tyska framgångar: De första åren av kriget, varför gick det bra för Tyskland, vilken taktik använde de.

Vändpunkter: Några avgörande händelser för att kriget vände?

Slutet: Hur slutade kriget?

Förintelsen: Hur, var, omfattningen, vad den lärt oss.

 

 

 

 

Följande kommer att bedömas

  • Tidsperioder: Dina kunskaper om tidsperioden
  • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar: Er förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av olika handlingar under tidsperioden samt era kunskaper kring förintelsen.
  • Villkor och värderingar: Hur människorna påverkades av tiden de levde i.
  • Undersöka utvecklingslinjer: Se vilka samband som finns mellan de olika perioderna
  • Fortsätta utvecklingslinjer: Undersöka vilka samband som finns mellan tidsperioden och tiden vi lever i nu.
  • Använda källmaterial: Kunna värdera och motivera olika val av historiska källor.
  • Historia användning: Resonera om hur man kan använda historia för olika syften.
  • Historiska begrepp: Kunna förstå och använda historiska begrepp

Matriser

Hi
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: