Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati + källkritik åk 5

Skapad 2020-08-19 15:11 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
En planering om temat demokrati samt källkritik i samhällskunskap åk 5. Vad är skillnaden på en diktatur och en demokrati? Varför behöver man vara källkritisk när man läser en text?

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer och beslutsprocesser

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

- använda begrepp och ord som har med samhällskunskap att göra

- söka, värdera och hantera information om samhället från olika källor

 

(ur Lgr11)

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att utgå från PULS Samhällskunskap, textbok och arbetsbok. Vi kommer även att se filmer med anknytning till arbetsområdet och diskutera innehållet. Du kommer också att få söka information på Internet och granska källkritiskt.

Elevgruppens förslag på arbetssätt

Elevgruppen vill arbeta med Kahoot, Quizlet och I challenge.

Bedömning

Du ska kunna:

 • Förklara skillnaden på demokrati och diktatur 
 • Ge exempel på hur du som barn kan påverka demokratiska beslut i din vardag 
 • Söka efter en text på Internet och diskutera textens trovärdighet
 • Använda begrepp och ord som har med demokrati och källkritik att göra, t ex propaganda, protokoll, media och diktator

Dokumentation

Du kommer kunna visa dina färdigheter muntligt under klassdiskussioner. Området kommer att avslutas med ett skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: