Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Men finns ändå av Petter Lidbeck

Skapad 2020-08-19 15:15 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Svenska
Ett läsprojekt i år 5 under ht-20

Innehåll

Läsprojekt år 5 Men finns ändå av Petter Lidbeck

Vi kommer under några veckor läsa boken Men finns ändå som är skriven utav Petter Lidbeck. 

Du kommer att få arbeta med läsning, textsamtal och lässtrategier för att utveckla din läsförmåga (läshastighet och läsförståelse).

 

Arbetssätt:

* Gemensam läsning (ibland två och två, halvklass, lyssna på högläsning) i boken: Men finns ändå...

* Svara på frågor efter varje kapitel där olika lässtrategier praktiseras

* Boksamtal/diskussioner i liten grupp och helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Men finns ändå

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Läs med flyt - skönlitteratur
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Lyssna, tala och samtala

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. #lyssnar, ställer frågor #håller sig till ämnet #anpassar sitt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: