Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röd projekt planering 2020

Skapad 2020-08-19 15:20 i Långaveka förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Barnen fick innan sommaren en gemensam uppgift att ta med sig sin favorit bok, utifrån detta hoppas vi få syn på någon gemensam nämnare och vart projektet leder och dess syfte.

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering?

Att vi fortsätter att våra lyhörda och närvarande pedagoger. 

 

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

Vi vill ha bättre koll på kvalitetsindikatorerna bland annat lärarindentiteten för att lättare se vad vi behöver lägga fokus mer på. Sen vill vi engagera föräldrarna mer med i verksamheten. Vi vill även utveckla vårat arbete med kulturen av olika slag. 

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till?

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

Kollaborativa processer?

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: