Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2020-08-19 15:38 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 9 Religionskunskap
Då var det dags att arbeta med kristendomen.

Innehåll

Om arbetet: 

Du kommer att arbeta med någon av de fem stora världsreligionerna, Hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom och Islam. För att kunna analysera, resonera och jämföra religionerna behöver du ha goda faktakunskaper om varje religion. För att ge dig möjlighet att skaffa dig dessa kunskaper kommer du att få genomgångar, olika former av faktatexter, arbetsuppgifter, se filmer, ha grupparbete och redovisningar, vara med i diskussioner och ha prov

Att kunna:

Några viktiga riter, seder och bruk samt högtider: Redogöra för fyra valfria rubriker samt två högtider och jämföra med judendomen. Sid 60-62

Berättelsen om Jesus: Kortfattat kunna återberätta. Studi

Historien i huvuddrag: Redogöra för hur kristendomen väste fram och splittrades.Sid 67-69

Heliga platser: Förklara varför platserna anses som heliga för kristendomen.Sid 69-71

Urkunder: Förklara skillnaden mellan gamla och nya testamentet. Sid 74

Centrala tankar: Guds olika skepnader, arvsynd och evigt liv.80-82. Studi

Varierande tolkningar: Jämföra de olika inriktningarna. Studi

Källkritik: Kunna värdera och välja olika källor. Anteckningar

 

 

Följande kommer att bedömas

  • Världsreligionerna: Dina kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna

  • Likheter & skillnader: resonera kring likheter och skillnader mellan några olika religioner.

  • Samband med samhälleliga förhållanden: Din förmåga att resonera kring hur religion och samhälle kan påverkas av varandra.

  • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse:

  • Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller

  • Information & källor: Din förmåga att resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


Matriser

Re
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: