Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse Sv åk 2

Skapad 2020-08-19 15:38 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 2 Svenska
När du läser kommer du få träna läsförståelse och lära dig läsförståelsestrategier. Du får delta i samtal om läsningen. Du kommer få träna på att skriva om det du läst.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

När du arbetar med läsning jobbar du mot målen i svenska för årskurs 3. Målen du jobbar mot finns listade under rubriken Kunskapskrav. 

Arbetssätt

Du ska få arbeta med texter som finns i din läsförståelsemapp. Du kommer jobba med olika texttyper som du ska träna på att läsa och förstå. Till varje text finns frågor som där du får träna både att utläsa svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna och koppla till egna erfarenheter. För att förstå texter kommer du få lära dig och träna olika läsförståelsestrategier. 

Du ska få träna på att lyssna på texter och samtala om det du hört.

Bedömning

Till varje text finns skriftliga frågor och uppgifter som visar om du förstår textens innehåll.

Du visar vad du lär dig genom att delta i samtal om det vi läser.

Din läsning kommer bedömas utifrån skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: