Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftligt berättande - novellen

Skapad 2020-08-19 15:55 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser och undersöker noveller, lär oss om novellens form och innehåll, lär oss ord och begrepp som beskriver novellens typiska drag och avslutar med att skriva egna noveller.

Innehåll

Kunskapskrav

Läsförståelse

Tolka & resonera om budskap

Skriva berättande texter

 

Så här arbetar vi

Genomgångar av de viktigaste komponenterna i en novell och om novellens innehåll och form.

Läser olika noveller och analyserar dem, både deras innehåll och form utifrån innehållsfrågor och begrepp såsom kronologisk ordning, återblickar, parallellhandling, konflikt, berättarperspektiv, början och slutet på en novell, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar, inre och yttre dialoger. Detta gör du i läslogg och i muntliga diskussioner.

Olika skrivövningar, såsom att skriva gestaltande, fortsätta på en påbörjad novell mm.

Läsläxor i form av novell+frågor

Skriver en egen novell.

 

Bedömning

Din novell. (Du får en separat matris för just skrivuppgiften.)

Din läslogg/ditt deltagande i samtal om noveller vi läst.

Ett "läsförståelseprov" där du ska undersöka en novell och svara på frågor till den.

 

 

Uppgifter

 • Läsläxa "Rut"

 • Läsläxa "Brevet"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriftligt berättande - novellen

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: