Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - "Beröringen" av Gustav Tegby

Skapad 2020-08-19 15:45 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser och arbetar med boken "Beröringen" inför författarbesöket och skriv-workshopen v. 42 Parallellt med bokprojektet kommer vi att gå igenom och skriva olika tidningstexter under hösten. Det är tidningstexterna notis, nyhetsartikel (se matris) samt insändare.

Innehåll

Vi läser högt i boken och arbetar löpande med uppgifter och att samtala kring boken och dess teman.

 

Arbetsområdet innehåller:

- Samtal i större och mindre grupper

- Mindre uppgifter kring boken

- Skrivuppgift "Skriv ett avslut"

- Skrivning av notis och nyhetsartikel samt reportage.

- Författarbesök och workshop

- Novellskrivning i samband med författarbesöket.

 

Gustav Tegby kommer till samtliga högstadieskolor och klasser för att hålla i en skriv-workshop i samband med sitt författarbesök. 

Matriser

Sv
Kvarnbyskolan - novell HT20

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Innehåll
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten är sammanhängande med väutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Struktur och textbildning
Texten har en struktur som passar en novell t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeinledning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Struktur och textbildning
Din text är styckeindelad.
Struktur och textbildning
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ny aspekt
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Kvarnbyskolan reportage

E
C
A
Innehåll
Om du har gjort en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har gjort en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har gjort en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer och miljöer.
Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck.
Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck.
Innehåll
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar ett reportage, t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar ett reportage, t.ex. med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt
Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: