Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7: Tal

Skapad 2020-08-19 15:58 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Kap. 1 - Tal

Innehåll

Matteplanering v. 34-41

Kap 1 (Tal)

                           Lagom fart och blå kurs     Lite snabbare och röd kurs     Läxor/rep

v.34

-Olika sätt att skriva tal

- tiosystemet

- De fyra räknesätten

Kap 1 (Tal) s. 8.

Läs igenom innehåll/begrepp s.6-7

1-5, 6-9,

10-14,

15-20.

 

 

 

v.35

- Delbarhet

- primtal och sammansatta tal

-tal i decimalform (10/100-delar)

21-26, 27-33,

34-38, 39-43,

44-48,

 

Läxa/rep 1

s. 274

v.36

- tal i decimalform (1000-delar) och decimaltal

- multiplicera med 10, 100 och 1000.

49-55,

56-61, 62-71,

72-81,

 

 

Läxa/rep 2

s. 275

 

v.37

- dividera med 10, 100 och 1000.

- avrunda heltal och dec-tal

- Överslagsräkning

82-90,

91-96,

97-104,

105-116.

 

 

Läxa/rep 3

s. 276

 

v.38

- Mer om talsystem (kinesiskt/Maya)

- primtal och sammansatta tal

Diagnos 1 s.28-29

Börja på blått eller rött spår.

Blått spår s.30

1-8, 9-17,

18-23,

Diagnos 1 s.28-29

Börja på blått eller rött spår.

Rött spår s.42

1-5, 6-11,

12-17,

Läxa/rep 4

s. 277

 

v.39

-Faktorisering

- Huvudräkning

-Överslagsräkning

24-29,

30-42, 43-49,

50-58,

 

18-22,

23-27,

28-32, 33-37.

 

Läxa/rep 5

s. 278

 

v.40

 

59-68, 69-74

75-80.

Träning inför prov 1 (arbetsblad)

Läs igenom sammanfattning s.52-53

Uppslaget s.49

Svarta sidorna 50-51.

Träning inför prov 1 (arbetsblad)

Läs igenom sammanfattning s.52-53

 

v.41

Prov 1 (A+B-del)

Prov 1 (A+B-del)

 

OBS! Glöm ej verktygslådan s. 298

l att kunna efter kap 1

-          Olika talsystem

-          Hur vårt talsystem är uppbyggt

-          Om delbarhet och om att faktorisera tal

-          Att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten

-          Att räkna med de fyra räknesätten

-          Tal skrivna i decimalform

-          Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

-          Avrunda tal

-          Göra överslagsräkning

 

Begrepp att kunna:

-          Tal, siffra,

-          Tiosystemet, platsvärde

-          Addition (term, summa)

-          Subtraktion (term, differens)

-          Multiplikation (faktor, produkt)

-          Division (täljare, nämnare, kvot)

-          Delbarhet

-          Siffersumma

-          Primtal, primtalsfaktor,

-          Sammansatta tal, faktorträd

-          Multipel

-          Tallinje

-          Decimalform, bråkform

-          Avrundning, avrundningssiffra

-          Närmevärde

-          Överslagsräkning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: