Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8B v 34-45 svenska

Skapad 2020-08-19 16:29 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Fram till höstlovet kommer vi i huvudsak att arbeta med deckargenren. Vi ska läsa en gemensam deckare. Dessutom ska du skriva första kapitlet av en egen deckare. Nedan får du en preliminär planering samt även mer information om de olika uppgifterna.

Innehåll

Preliminär planering

 

V

 

AKTIVITET

INNEHÅLL

Bedömning

34

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

fr

Intro/terminsplanering, sommaren

Sommarplats – gestaltande skrivande

Ny bok att läsa - gemensam deckare: Prinsessan och mördaren

 

35

ti

Praobrev

Skriva

 

 

on

Deckarintro

 

 

 

fr

 

Bok v1

Samtala

36

ti

Olika sorters deckare

 

Från pusseldeckare till samhällskritisk deckare

 

 

on

forts

 

 

 

fr

Vad är en deckare?

Bok v 2

Samtala

37

ti

Deckarprojekt

Träna på gestaltande och beskrivande miljöbeskrivningar

 

 

on

Deckarprojekt

Personbeskrivningar. Lämna in– feedback – respons, bearbeta

Bearbeta efter respons

 

fr

Deckarprojekt

Gemensam inledning, att skriva dialog

Bok v 3

Läsförståelse och tolka

38

ti

Deckarprojekt planera 1

Tänka på komposition, skriva tankekarta, prolog?

 

 

on

Temadag

 

 

 

fr

Temadag

 

 

39

ti

Deckarprojekt planera 2

 

 

 

on

Deckarprojekt skriva 1

Skriva deckare  - skriva för hand

 

 

fr

Deckarprojekt

Bok vecka 4

 

Samtala

40

ti

Deckarprojekt skriva 2

 Skriva deckare – skriva för hand

 

 

on

Deckarprojekt respons 1

Ge respons

Ge respons

 

fr

 

Gemensam deckare slutredovisning

Läsförståelse och tolka

41

ti

Deckarprojekt  respons 2

Ge respons

 

 

on

Uvs

 

 

 

fr

Respons

Läsa respons och bearbeta i skrivboken

Ny gemensam bok

 

42

ti

Deckarprojekt

Bearbeta efter respons (diggiexam)

 

 

on

 

Bearbeta efter respons (diggiexam)  inlämning

Skriva texter,

Gestaltande skrivande

 

fr

 

Boksamtal 1

 

43

ti

Läsförståelse

Läsprov

Läsförståelse, tolka

 

on

Läsförståelse

Läsprov

 

 

fr

 

reservtid

 

44

 

HÖSTLOV

HÖSTLOV

 

 

 

 

Uppgifter

  • Skriva ett kapitel av deckare

  • Prinsessan och mördaren

Matriser

Sv
Deckare - läsa, skriva och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa - läsförståelse Prinsessan och mördaren
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse
Du visar god läsförståelse
Du visar mycket god läsförståelse
Läsa - tolka
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i Prinsessan och mördaren
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i Prinsessan och mördaren
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i Prinsessan och mördaren
Skriva - texter 1
Genre - deckare
Försöker följa genren och lyckas delvis. Redovisar händelser och kopplar samman dessa.
Följer genrens mönster. Händelserna kopplas medvetet ihop ch för berättelsen framåt.
Följer genrens mönster på ett genomtänkte sätt.
Skriva - texter 2
Struktur
Styckeindelning förekommer men fungerar inte alltid.
Texten har en fungerande styckeindelning och styckemarkering.
Texten har en konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering.
Skriva - texter 3
Språk
Ordvalet är enkelt men passande. Meningbyggnaden är i huvusak korrekt med inga eller få variationer. Stavar de flesta ord korrekt, gör vissa systematiska stavfel. Behärskar de formella skrivreglerna med viss tvekan.
Väljer medvetet ord som passar till innehållet och varierar ordvalet. Meningsbyggnaden är varierad och korrekt. Stavningen fungerar även när man prövar ord som kan karakteriserats som svåra eller ovanliga.
Väljer ord som är träffande och specifika. Korrekt meningsbyggnad som varieras med korta och långa meningar, huvusats och bisats samspelar, inskjutna förklaringar förekommer. Stavar korrekt. Behärskar de formella skrivreglerna väl.
Skriva - dramaturgi och gestaltning 1
Dramaturgi
Texten har en enkel dramaturgi.
Texten har en utvecklad dramaturgi.
Texten har en avancerad dramaturgi, t ex genom återkopplingar i texten, förklarande tillbakablickar och /eller parallellhandling.
Skriva - dramaturgi och gestaltning 2
Gestaltningar, beskrivningar
Texten innehåller enkla, outvecklade beskrivningar.
Texten innehåller beskrivningar och gestaltningar anpassade till innehållet.
Texten innehåller väl utvecklade beskrivningar och gestaltningar.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om texter innehåll och uppbyggnad. Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texter innehåll och uppbyggnad. Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texter innehåll och uppbyggnad. Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Tala - samtala Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: