👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik virkning

Skapad 2020-08-19 16:32 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Slöjd
Med hjälp av virkning och virkbeskrivningar utvecklar du din förmåga att förstå grunderna i programmering. Du utvecklar också din fingerfärdighet och ditt matematiska tänkande.

Innehåll

Syfte, därför gör vi det här

I detta arbete ska du utveckla dina förmåga att formge och framställa en egen designad figur med hjälp av virknål och garn. Figuren kommer också dekoreras med andra material.

När du virkar tränar du din finmotorik (fingerfärdighet), ditt tålamod och din uthållighet.

Du kommer utveckla din förmåga att läsa och följa en virkbeskrivning som i sin tur är uppbyggd på samma sätt som analog programmering. När du läser virkbeskrivningen tränar du även din matematiska förmåga.

Din begreppsliga förmåga kommer att utvecklas genom att du lär dig olika begrepp som hör till virkning och de material som du använder.

Du kommer att få beskriva uttrycket på din figur och hur man kan se det. Du ska också få göra en värdering av din arbetsinsats och hur den påverkat kvalitén på din figur. Detta gör du för att träna din förmåga att ge omdömen om din arbetsprocess samt att tolka och föra resonemang kring estetiska uttryck.

Undervisning, vad ska göras och hur

Teori

- Begreppsträning

- Läsa och förstå en virkbeskrivning

- Matematiskt tänkande

- Olika maskor; vad de heter och hur de görs

- Beskriva uttrycket på din figur och värdera din arbetsinsats

Praktik

- Virka efter en virkbeskrivning

- Framställa en egen designad figur

- Berätta om figuren

Bedömning

Bedömningen sker utifrån hur;

- genomarbetad din formgivning och framställning är

- bra du kan använda virknål och andra redskap

- du utvecklar din figur

- självständigt du driver ditt arbete framåt

- du gör omdömen om din arbetsinsats och hur din arbetsinsats påverkat kvalitén

- du tolkar och för resonemang kring din figurs uttryck

Uppgifter

  • Virktekniker

  • Hur du virkar

Matriser

Sl
Slöjd åk 6

Insats krävs
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material