Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 6 Romanläsning: Elsa 12 / Eddie 12

Skapad 2020-08-19 16:27 i Tornhagsskolan Linköping
Läsläxa i romanen Inbrott i skolan av Lena Lilleste.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer läsa Elsa 12 / Eddie 12 av Thomas Halling som läsläxa under ett par veckor. Ni kommer att läsa ca 35 sidor i veckan och svara på frågor till det ni läst. I skolan kommer vi tillsammans samtala om boken på olika sätt. Vi kommer fokusera extra på att sammanfatta det vi läst.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

 

Läsläxa ca 35 sidor i veckan. 

Diskussion om boken.

Sammanfattning av handlingen i boken. 

Boksamtal i helklass och smågrupper.

 

Visa vad du lärt dig

Delta i boksamtal.

Sammanfatta viktiga händelser ur boken.

Svara på frågorna som hör till boken genom att skriva dem i läsloggen. 

 

Tidsram

Augusti till September 2020. 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven åk 6 se matrisen. 

 

Uppgifter

 • Frågor att besvara i samband med att du läser boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sv åk 6 Romanläsning: Elsa 12 / Eddie 12

Rubrik 1

F
E
C
A
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan gör enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: