Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2020-08-19 16:39 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Engelska
I engelskaundervisningen i åk 5 ska du få bygga på de kunskaper du fått i åk 4. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd, träna på att tala engelska, förbättra din läs- och hörförståelse samt att kunna skriva egna texter på engelska.

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • läsa olika texter på engelska avsedd för åk 5
 • redogöra för innehållet i en läst text t ex svara på frågor om innehållet
 • lyssna på tydligt talad engelska från t ex cd-skivor, filmer och andra medier och förstå innehållet
 • redogöra för innehållet för något du hört t ex genom att svara på frågor eller muntligt svara på frågor om innehållet
 • uttrycka dig i skrift och tal
 • jämföra hur man lever i länder där man pratar engelska med hur det är i Sverige
 • ställa frågor och svara på frågor

 

Aktiviteter

Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.
Instruktioner på engelska.
Resonerande kring olika områden och teman.
Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.
Filmer som vi diskuterar efteråt.
Muntliga redovisningar.

Läxor.

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dig utifrån hur väl du

 • förstår innehållet i en text du har läst
 • visar att du förstått när du lyssnat på talad engelska
 • kan uttrycka dig skriftligt och muntligt på engelska
 • kan tala och ställa frågor på engelska
 • deltar i arbetsuppgifter i klassrummet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 5

Har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
 • En  E 6
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Förstå skrift
 • En  E 6
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Redogöra, kommentera och agera.
 • En  E 6
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Välja och använda strategi
 • En  E 6
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar och läser.
Du kan välja och använda några metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar och läser.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar och läser.
Välja och använda material
 • En  E 6
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Formulera sig i tal
 • En  E 6
Du kan förmedla dig enkelt och begripligt med fraser och meningar på ett ganska bra sätt när du talar.
Du kan förmedla dig enkelt och begripligt med fraser och meningar på ett bra sätt när du talar.
Du kan förmedla dig enkelt och begripligt med fraser och meningar på ett mycket bra sätt när du talar.
Formulera sig i skrift
 • En  E 6
Du kan förmedla dig enkelt och begripligt med fraser och meningar på ett ganska bra sätt när du skriver.
Du kan förmedla dig enkelt och begripligt med fraser och meningar på ett bra sätt när du skriver.
Du kan förmedla dig enkelt och begripligt med fraser och meningar på ett mycket bra sätt när du skriver.
Bearbeta och förbättra
 • En  E 6
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategi för interaktion
 • En  E 6
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar och skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar och skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar och skriver till andra.
Kommentera och jämföra
Kommentera kulturen i andra engelsktalande länder.
 • En  E 6
Du kan kommentera på ett mycket enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: