Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Fysik Universum 5B

Skapad 2020-08-19 19:20 i Tråsättraskolan Österåker
Temaarbete i no/tk, om universum.
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Vi ska ha en kurs i fysik och teknik om universum och dessutom göra ett eget solur! Vi börjar vecka 34 på onsdagslektionen.

Innehåll

Detta ska vi lära oss/lektionsupplägg

Vi kommer under höstterminen 2020 med början v 34 att arbeta med universum. Vi kommer bland annat att arbeta med följande delar:

Tidsåtgång: 7-8 veckor

 

Lektioner:

Diskussion om universums uppkomst.
Film om Big Bang.
Vi lär oss om universums historia och om hur jorden blev till och utvecklades.

Solsystemet 

Inlärningsmål:

-         Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
-         Ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen.
-         Känna till enskilda fenomen som komet och asteroid.

Lektioner:

Se film om och läsa faktatext om planeterna.
Se storlek och avstånd i skala
Rita vårt solsystem och namnge planeterna.
Ta reda på fakta om de olika planeterna.
Instuderingsfrågor

Jorden 

Inlärningsmål:
-         Känna till avstånd, storlek, tid runt solen, ebb och flod.
-         Ha insikt i varför vi har olika årstider och vad dag och natt beror på.
-         Kunna att jorden är uppbyggd av olika lager.
-         Kunna förklara begreppen gravitation, atmosfär och dragningskraft.

Lektioner:

Film om jordens uppbyggnad
Arbeta med jordklotets uppbyggnad
Hur blir det dag och natt
Hur blir det olika årstider
Dragningskraft
Ta reda på hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv, runt sin egen axel, runt solen och vad det innebär
Hypoteser från eleverna
Instuderingsuppgifter

Vi börjar tillverka ett solur.Månen 

Inlärningsmål:
-         Kunna förklara månens olika faser.
-         Kunna redogöra för begreppen solförmörkelse och månförmörkelse.

Lektioner:

Varför lyser månen
Varför ser månen inte alltid likadan ut
Solförmörkelse och månförmörkelse
Vad månen har för inverkan på jorden

Vi har hunnit prova vårt solur och diskuterar hur vi gör idag när vi mäter tid och hur det utvecklats

Solen och andra stjärnor 

Inlärningsmål:
-         Ha förståelse för solens roll i vår galax.
-         Känna till och kunna förklara begreppen stjärnor, stjärnbilder och stjärntecken.

Lektion:

Film om solen och andra stjärnor
Faktatext om solen och andra stjärnor
Rita stjärnbilder
Olika årstider – olika stjärnor
Ta reda på ert stjärntecken och skriva om det

Människan i rymden 

Inlärningsmål:
-         Ha kännedom om människan i rymden och satelliter.

Lektion:

Film om månresorna
Läsa faktatext om rymdfarkoster, astronauter och satelliter.
Diskutera varför man gör rymdfärder, skickar upp satelliter m.m

Kopplingar till läroplan

Underrubrik 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Matris Universum

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Söka information
Du söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift. Du vet att information kan vara olika trovärdig.
Du kan söka information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift. Du kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang. Du förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: