👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-08-19 20:26 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Mall för planering och matris med koppling till Lgr11 och förmågorna.
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska Geografi Religionskunskap
Vad är Norden? Vilka länder tillhör Norden? Var bor människorna i Norden? Varför bor de där? Varför ser det ut som det gör i Norden? Varför pratar vi som vi gör i Norden? Vilka var de första människorna i Norden? Så många frågor och förhoppningsvis finns det lika många svar.

Innehåll

Under detta arbete kommer du få lära dig om länderna i Norden om deras kulturlandskap och naturlandskap. Du kommer att få lära dig om de första människorna i Norden, vårt urfolk, Samerna. Du kommer att få lära dig om de nordiska språken och vad som skiljer och är likt mellan dessa. 

 

Viktiga begrepp

Norden
Golfströmmen
Tematisk karta
Tidvatten, ebb och flod
Klimat, väder
Topografisk karta
Gradnätet, latitud, longitud
skala
Glaciär
Trädgräns
fjäll
stat
statsgräns
halvö
mineral
bergart
malm
Samer
Tundra
Tjäle
Midnattssol
Allemansrätt
Republik, Monarki
Självbestämmande
Gejser
Vulkan

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • Titta på Geografens testamente på UR.se
 • Använda kartböcker för att lära oss om Norden och om hur man kan använda kartor för att få information
 • ha gemensamma genomgångar där vi tillsammans söker svar på vissa frågor. 
 • arbeta på ipads för att t.ex. träna på länder, städer m.m.

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Skriftligt arbete
 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande
 • Läxförhör 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  C 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Re Sv Sh Ge
Norden

GEOGRAFI

Ej godtagbara kuskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namngeografi länder
Jag har ännu inte visat att jag kan några länder i Norden
Jag kan namnen på några länder i Norden och vet var några länder ligger
Jag kan namnen på alla länder i Norden och vet var de ligger
Namngeografi huvudstäder
Jag har ännu inte visat att jag kan några huvudstäder i Norden
Jag kan namnen på några huvudstäder i Norden och vet var några ligger
Jag kan namnen på alla huvudstäder i Norden och vet var alla ligger
Namngeografi hav
Jag har ännu inte visat att jag kan några hav i Norden
Jag kan några hav i Norden och vet vart några ligger
Jag kan alla hav i Norden och vet var de ligger
Namngeografi berg
Jag har ännu inte visat att jag kan några berg i Norden
Jag kan några berg i Norden och vet vart något ligger
Jag kan namnen på flera berg i Norden och vet vart de ligger
Namngeografi öar
Jag har ännu inte visat att jag kan några öar i Norden
Jag kan namnen på några öar i Norden och vet vart någon ligger
Jag kan namnen på flera öar i Norden och vet vart de ligger
Namngeografi sjöar
Jag har ännu inte visat att jag kan några sjöar i Norden
Jag kan namnen på några sjöar i Norden och vet vart någon ligger
Jag kan namnen på flera sjöar i Norden och vet vart de ligger
Golfströmmen
Jag har ännu inte visat att jag vet vad Golfströmmen är eller hur den påverkar oss i Norden
Jag kan förklara vad Golfströmmen är
Jag kan förklara vad Golfströmmen är och hur den påverkar oss i Norden
Tematiska kartor
Jag har ännu inte visat att jag vet vad en tematisk karta är eller hur man kan använda en.
Jag vet vad tematiska kartor är och kan ge exempel på vad man kan ha de till.
Jag kan använda en tematisk karta för att hitta information
Tidvatten
Jag har ännu inte visat att jag vet vad tidvatten är eller kan förklara ebb och flod.
Jag kan berätta vad som händer vid ebb och flod
Jag kan berätta vad som händer och också förklara varför det händer.
Kartläsning
Jag har ännu inte visat att jag kan några karttecken
Jag kan de vanligaste karttecken t.ex stad, vatten, land, berg, väg
Jag kan de flesta karttecken.
Klimat
Jag har ännu inte visat att jag vet skillnaden på klimat och väder.
Jag vet skillnaden på klimat och väder
Jag vet skillnaden på klimat och väder och kan förklara varför det är olika klimat i olika delar av världen.
Topografisk karta
Jag har ännu inte visat att jag vet vad en topografisk karta är eller hur man läser av en.
Jag vet vad en topografisk karta är
Jag vet vad det är och kan läsa av en topografisk karta.
Gradnätet
Jag har ännu inte visat att jag vet vad gradnätet är eller kan använda mig av det för att hitta på en karta
Jag vet vad gradnätet är och känner igen longitud och latitud
Jag vet vad gradnätet är och kan använda det för att hitta på en karta.
Skala
Jag har ännu inte visat att jag vet vad skala är eller hur man kan använda sig av skala.
Jag förstår vad skala är och kan förklara det
Jag vet vad skala är och kan använda mig av skala och även rita något i skala.
Geografiska begrepp
Jag har ännu inte visat att jag kan några geografiska begrepp
Jag kan förklara och använda några geografiska begrepp som t.ex. glaciär, trädgräns, halvö. tundra, allemannsrätt, vulkan
Jag kan förklara och använda mig av de flesta av de geografiska begreppen.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Ej godtagbara kuskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samerna
Jag har ännu inte visat att jag kan berätta något om Samerna
Jag kan berätta något om Samerna och om deras rättigheter som ett minoritetsfolk i Sverige
Jag kan berätta om Samerna, om hur de lever, talar, arbetar och vad de har för rättigheter som ett minoritetsfolk i Sverige och Norden

RELIGION

Ej godtagbara kuskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samisk religion
Jag har ännu inte visat att jag berätta något om Samisk religion
Jag kan berätta något om Samisk religion och ge något exempel på hur man kan se det i dagens samhälle.
Jag kan berätta om Samisk religion och ge flera exempel på hur man kan se den i dagens samhälle.

SVENSKA

Ej godtagbara kuskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Känna igen våra grannspråk
Jag har ännu inte visat att jag känner igen våra Nordisk grannspråk
Jag kan känna igen några av våra Nordiska grannspråk, när jag hör dem talas.
Jag kan känna igen flera av våra Nordiska grannspråk när jag hör dem talas.
Likheter och skillnader mellan våra grannspråk
Jag har ännu inte visat att jag kan berätta om några likheter eller skillnader mellan våra grannspråk och svenskan
Jag kan ge något exempel på likhet och något exempel på skillnad mellan något av våra grannspråk och svenska.
Jag kan ge flera exempel på likheter och flera exempel på skillnader mellan flera av våra grannspråk och svenskan.