Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2020-08-19 23:05 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Evolution och genetik
Grundskola 9 Biologi
Redan för 2000 år sedan fanns det teorier om att en utveckling skett från enkla organismer till alltmer komplicerade. En sådan utveckling kallas evolution. Inte förrän på 1800-talet, när Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori, slog de tankarna igenom i vetenskapliga kretsar.

Innehåll

 

Arbetsbeskrivning

Efter detta arbetsområde ska du:

 • veta vad som menas med "det naturliga urvalet".
 • förstå hur miljön påverkar evolutionen.
 • förstå hur nya arter uppkommer.
 • veta vad som menas med en mutation.
 • redogöra för livets utveckling på vår jord.
 • kunna föra resonemang, ta ställning, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring evolution, ärftlighet och genteknik.

Området innehåller genomgångar, teoretiska övningar, begreppsförklaringar, diskussioner, film och frågor.

Litteratur och övrigt material:

Biologiboken och arbetsblad

Tidsperiod:

Vecka 34-38

 

Måndag 55

Onsdag 45

Torsdag 60

34

 

 

 

Introduktion Evolutionen

Fem små filmer om evolution, del 1

35

Film: The history of earth

 

Film: The history of earth

 

Film: The history of earth

 

 

36

Arbetsblad med frågor om livets utveckling på jorden

 

Genomgång: Evolution är förändring.

Arbetsblad: Anpassningar

Genomgång: Evolution är förändring.

Fem små filmer om evolution, del 2 - 5

 

37

Vikarie

Bevis för evolutionen, sid. 316 – 319 i biologiboken

Arbetsblad med frågor

 

Bevis för evolutionen, forts.

Människans utveckling

Sid. 323 – 326 i biologiboken

38

Människans utveckling

Sid. 323 – 326 i biologiboken

 

Sammanfattning och repetition inför prov.

Prov

 

Bedömning: 

Utifrån kunskapskraven görs en bedömning. Bedömningen kommer att omfatta skriftliga/muntliga arbetsuppgifter under lektionerna i klassrummet samt inlämningsuppgiften.

 

Länkar:

 Fem små filmer om evolution

 Ett litet spel om naturligt urval

 

Uppgifter

 • Anpassningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Evolution

Kunskaper om evolutionsteori. Användning av biologins begrepp, modeller och teorier

Lägre nivå
Högre nivå
Du har inte tillräckliga kunskaper om evolutionsteorin.
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins modeller, begrepp och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins modeller, begrepp och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins modeller, begrepp och teorier.

Resonemang kring hur naturvetenskapliga upptäckter påverkat människans levnadsvillkor

Lägre nivå
Högre nivå
Du har inte tillräckliga kunskaper om hur människans levnadsvillkor påverkas av evolutionsteorin.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: