Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 9

Skapad 2020-08-20 08:11 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna 35 - 41 kommer vi att arbeta med området taluppfattning. Vi kommer arbeta med repetition av räkneregler, tal i potensform och grundpotensform, metoder för multiplikation och division med tal i potensform och grundpotensform samt problemlösning.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • repetition av prioriteringsregeln, multiplikation/division med 10, 100 och 1000, division med tal som är mindre än 1, addition och subtraktion med bråk och multiplikation och division med bråk. addition och subtraktion med negativa tal
 • addition, subtraktion, multiplikation och division med negativa tal
 • räkneregler negativa tal
 • att kunna uttrycka sig med tal i potensform, både positiva och negativa tal
 • att kunna uttrycka sig med tal i grundpotensform
 • metoder för multiplikation och division med tal i potensform
 • metoder för multiplikation och division med tal i grundpotensform
 • att kunna uttrycka sig och räkna med små tal i potensform

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

 

Begrepp: naturliga tal, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, decimaltal, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, prefix

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v. 41

 

Tidsplan:

v 35 Repetition av prioriteringsregeln, multiplikation/division med 10, 100 och 1000, division med tal som är mindre än 1, addition         och subtraktion med bråk och multiplikation och division med bråk. addition och subtraktion med negativa tal

v 36 Negativa tal

v 37 Tal i potensform

v 38 Tal i grundpotensform, räkneregler tal i potensform, diagnos

v 39 Små tal i potensform och tiopotensform

v 40 Räkna med tiopotenser och repetition

v Prov 41

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning åk 9

Lägre --------->
------------------->
-----------> Högre
Beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Samtala
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: