👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Taluppfattning och huvudräkning, åk 4

Skapad 2020-08-20 08:09 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Matematik
Vad är en siffra? Vad är ett tal? Är det någon skillnad? Varför har vi siffror? Vilket värde har ett tal? Kan det vara lätt att räkna i huvudet? Det här kommer du att få träna på för att bli säkrare på positionssystemet och taluppfattningen. Du ska också få träna huvudräkning så att du blir snabbare på det.

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka 34 - 41

Förmågor

 • se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • Du ska ta ansvar för din inlärning och ditt arbete under lektionstid och ev. hemma
 • Vi ska tillsammans planera och utvärdera undervisningen
 • Du ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

     Du ska kunna:

 • förklara skillnaden mellan tal och siffra
 • talens platsvärde
 • läsa av en tallinje (inom talområdet 0 - 1000)
 • avgöra om ett tal är udda eller jämnt
 • huvudräkning med de fyra räknesätten
 • lösa enkla problem 
 • begreppen: siffra, tal, ental, tiotal, hundratal, tusental, platsvärde, addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du visar vad du har lärt dig genom att delta aktivt på lektionstid, både muntligt och skriftligt samt på diagnoser och andra inlämningsuppgifter.

     Formativ

 • Under lektionstid kommer du att få återkoppling på de uppgifter du räknar

        Summativ

 • Diagnos och andra inlämningsuppgifter samt muntliga uppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att få se på filmer och lyssna på genomgångar i klassen. Vi arbetar med olika uppgifter i helklass, par eller enskilt.

Du kommer att få träna på rutinuppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel. Eleverna önskar att få spela mattespel, genomföra mattelekar och mattetävlingar samt använda olika digitala verktyg för att lära sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma

Matriser

Ma
Taluppfattning och huvudräkning, åk 4

Jag känner mig osäker och behöver träna mer
Jag har förstått
Jag har förstått och känner mig säker
Kan skriva tal med siffror och bokstäver.
Platsvärde - femman i 567 är värd 500
Läsa av tal på tallinjen och sätta ut tal på tallinjen
Huvudräkning med addition och subtraktion
Huvudräkning med multiplkation och division
Förklara och använda begreppen
Lösa enkla problem