👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering trä/metallslöjd åk3 vt -21

Skapad 2020-08-20 09:07 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Slöjd
Denna termin blir elevens första kontakt med trä/metallslöjd i skolan. Det innebär att vi kommer att jobba mycket med grundläggande kunskaper, säkerhet, ordning och reda. Prova på de enklaste verktygen och metoderna att bearbeta och dekorera trä.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla:
- Vad verktygen heter och hur de används på ett säkert sätt
- Enkla metoder att arbeta i trä
- Materiallära
- Arbete med färg och form

Vi kommer att arbeta med ett flertal mindre arbeten där vi provar på olika arbetsmetoder. Eleven har ofta många idéer och det ska vi försöka ta vara på och väva in i arbetsuppgifterna. Viktigt med lekfullt lärande som främjar fortsatt lust att skapa och utveckla.

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sina kunskaper genom att:
- Komma med idéer till sitt arbete
- Tillverka föremål med olika verktyg
- Delta i samtal om arbetet

Tidsram

Arbetet pågår under hela terminen.

Bedömning

Se Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 3

IDEUTVECKLING:
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du har idéer och beskriver dem.
FRAMSTÄLLNING:
Använda material, verktyg, redskap och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material, verktyg, redskap och/eller hantverkstekniker.
Du använder material, redskap, och hantverkstekniker på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Du tillverkar ett enkelt slöjdföremål.
VÄRDERING:
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten i slöjdarbetet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen
Med stöd ger du enkla omdömen om arbetsinsatsen

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.