Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2020-08-20 08:51 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
I förskolan erbjuds barnen naturvetenskap och teknik genom undervisning och lek. Teknik på förskolan handlar om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den begriplig för barnen. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse kring att bygga och konstruera samt att skapa med olika tekniker. Vi pedagoger ska vara inspiratörer och medforskare i barns utforskande, lek och undervisning kring naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte): 

Under läsåret 2020/2021 kommer vi på mahtrax att med hjälp av Alfons som projekt att fördjupa oss kring läroplanens mål kring naturvetenskap och teknik. Utifrån observationer har vi valt att fokusera på "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap".

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):

 

I boken "aja baja, Alfons Åberg" konstruerar Alfons Åberg en Helikopter. Vi kommer genom boken inspirera till att skapa egna Helikoptrar samt en gemensam i gruppen. Barnen kommer erbjudas olika material och prova på olika tekniker för att få sin helikopter hållfast. Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga kring att bygga och konstruera samt utveckla sitt intresse för att prova på och upptäcka nya tekniker att skapa med. Barnen ska få börja med att göra en skiss över sin ide till konstruktion och sedan få genomföra. Barnens idé blir till verklighet. 
 
Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):
Vi använder Alfons som en ledsagare genom hela projektet. Vi lyssnar in barnen och deras intressen och frågor och bygger vår undervisning  utifrån detta. Vi har återkommande samtal, undervisningar och projekt som gör att dessa ämnesbegrepp är levande under barnens vistelse på förskolan. Barnens intresse, tankar och funderingar kommer att styra vårt undervisning.
 
Undervisningen kommer att vara i både helgrupp och uppdelade i mindre undervisningsgrupper. 
 
Dokumentation: 
Vi dokumenterar och gör dokumentationen synlig för barngruppen för att skapa lärandesamtal bland barnen (dokumentationsvägg / processvägg/ återkoppling med hjälp att digitala verktyg).  Vi kommer att göra dokumentationer på Unikum både på individ och gruppnivå . 
 
Utvärdering-uppföljning:
Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi  tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: