👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading - Noisy Village

Skapad 2020-08-20 11:04 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 Engelska
I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på läsning av Astrid Lindgrens "Barnen i Bullerbyn".

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att utveckla vår läsning och läsförståelse i engelska. Vi kommer bland annat att lyssna på högläsning, ha parläsning, översätta, svara på frågor och sammanfatta. 

Vi inleder med att skapa förförståelse för karaktärerna och handlingen, och fortsätter med att ha förförståelse inför läsningen, och arbeta med bildstöd under själva läsningen.

Vi går igenom vilka karaktärer som kommer att förekomma i boken och vilka miljöer det utspelas i. Inför varje lästillfälle kommer eleverna ha tillgång till bildstöd och ord som förekommer i kapitlet. 

De förmågor och kunskaper som kommer att utvecklas och bedömas är:

- Läsförståelse

- Strategier för förståelse av texterna

- Skriftlig förmåga

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6