Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolonialismen

Skapad 2020-08-20 11:47 i Ättekullaskolan Helsingborg
Detta område handlar om kolonialismen under 1500- & 1600-talet. Området tar upp upptäcktsresande, så som Columbus & Zheng He och hur världshandeln påverkade kolonialismen. Ett stort fokus läggs på triangelhandeln, slavarna och de grymheter de fick utstå. Området leder in till nästa område i historieundervisningen som behandlar den amerikanska & franska revolutionen.
Grundskola 8 Historia
Efter medeltiden började de europeiska makterna att utforska världen. De var på jakt efter ny mark, pengar och att sprida sina tankar. På vissa platser stannade européerna kvar och grundade kolonier. Detta ledde till kolonialismen.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom. 

 • Upptäcktsresande under 1400- & 1500-talet, vad de upptäckte, vad som motiverade dem och hur deras upptäckter påverkade världen. 
 • Den ökade världshandeln med fokus på triangelhandeln. 
 • Det växande slaveriet i Amerika, hur slavarnas levnadsvillkor såg och hur de behandlades, samt hur slaveriet motiverades och vilken människosyn slavägarna hade på slavarna. 
 • Grundandet av kolonier i Nordamerika. 

Syftet med området är att: 

 • Få en förståelse hur världen såg ut innan den gamla och nya världen blev medvetna om varandra. 
 • Ta reda på hur denna upptäckten förändrade världen. 
 • Undersöka levnadsvillkoren för olika grupper. Extra stort fokus läggs på slavarna, hur de behandlades och deras levnadssituation.   

Betygsmoment: 
Två läxtillfällen som går igenom de grundläggande villkoren för tidsperioden, samt en längre skriftlig reflektionsuppgift där du ska undersöka levnadsvillkoren för människor under den här tidsperioden.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Kolonialismen

Kolonialism

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskap om tidsperioden
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Människors levnadsvillkor
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring människors levnadsvillkor och handlingar under denna tidsperiod. Grupper som du kan resonera kring inkluderar slavar & nybyggare.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring människors levnadsvillkor och handlingar under denna tidsperiod. Grupper som du kan resonera kring inkluderar slavar & nybyggare.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring människors levnadsvillkor och handlingar under denna tidsperiod. Grupper som du kan resonera kring inkluderar slavar & nybyggare.
Villkor & värderingar
Du förklarar också hur människors villkor & värderingar påverkas av den tid de lever i.
Du förklarar också hur människors villkor & värderingar påverkas av den tid de lever i.
Du förklarar också hur människors villkor & värderingar påverkas av den tid de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: