Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen-Liten

Skapad 2020-08-20 12:19 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med Stina Wirséns bok som handlar om Liten. Liten tycker om när alla är glada, dagar utan bråk. Men det är ofta bråk hemma hos Liten, bråken blir stora och Liten blir rädd. Då är det skönt att förskolan, fröken och grannen ”Någon” finns. 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, och utifrån den har vi valt att jobba med denna bok. I Stina Wirséns bok får vi bland annat lära oss att alla barn har rätt att känna sig trygga, och barnets bästa ska alltid komma först. Vi kommer Bland annat att arbeta Med känslor och hur vi uttrycker dem.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Barnkonventionen-Liten

Tidsperiod: Ht-20

Förskolans namn: Smedjans Förskola

Grupp:Myran 

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 24/8-2

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Barns rättigheter 

jämställdhet, barns inflytande, känslor

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  Att alltid kunna säga vad dom tycker, att alltid bli lyssnade på.

-sätta ord på och uttrycka sina känslor 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-  Vi ser vart barnens intresse ligger och försöker styra vårt arbeta efter det. 
Hela arbetslaget är ansvarig. 

Ny

Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?

Digitala verktyg, estetiska; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

 

 

Hur arbetar vi med det i vår undervisning ute:


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikum, månadsbrev, daglig kommunikation, bilder, filmer mm. Planeringen upprättad av: Arbetslaget på myran, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: