Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-08-20 13:13 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Arbetsområde: magnetism
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi ska under några veckor arbeta med magnetism. Hur vanliga är magneter i vår vardag? Hur upptäckte man magnetism? Dessa och många fler frågor ska vi se till att få svar på under temats gång.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska under några veckor arbeta med fysik och området magnetism. Vi tar reda på hur vi använder magneter i vår vardag, hur man kan förklara magnetism och hur de första magneterna upptäcktes. Vi tittar också på hur en elektromagnet fungerar och tittar närmre på magnetiska uppfinningar.

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta hur vi använder magneter i vår vardag
 • förklara vad magnetism är
 • berätta om hur de första magneterna upptäcktes
 • berätta hur en elektromagnet fungerar
 • berätta något om olika magnetiska uppfinningar
 • genomföra olika undersökningar och skriva rapporter där du resonerar kring samt redovisar dina resultat.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta hur vi använder magneter i vår vardag
 • förklara vad magnetism är
 • berätta om hur de första magneterna upptäcktes
 • berätta hur en elektromagnet fungerar
 • berätta något om olika magnetiska uppfinningar
 • genomföra olika undersökningar och skriva rapporter där du resonerar kring samt redovisar dina resultat.

 

Undervisning:

Vi kommer bl a att läsa faktatexter, se faktafilmer, arbeta med faktafrågor samt utföra och redovisa olika typer av undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: