👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvällskurs 2B

Skapad 2020-08-20 13:40 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Innehåll

Hösttermin 2020 2B Kväll

Måndag

Onsdag / Hemläxa

V. 34 Kapiteltest/5

Kapiteltest 5

Läs kapitel 6 S.99

V.35 Kapitel 6 ”Resa i vardagen

Läs S.97-101

Grammatik S.102 ”Omvänd ordföljd och tidsord”

Höra S. 103

Läs S. 99           Grammatikhäftet kapitel 6

V.36 Kapitel 6 ”Resa i vardagen

Läs S. 106-110

Grammatikhäftet

Grammatikhäftet kapitel 6

V.37 Kapitel 6 ”Resa i vardagen

Läs S.111 & 112

Skriva S.107

Grammatikhäfte kapitel 6

Skriv eget sms

Genomgång kapitel 6

V.38 Kapitel 6 ”Resa i vardagen

Kapiteltest

 

Börja läsa kapitel 7 S.115-117

V.39 Kapitel 7 ”Vänskap”

Läs S. 115-119

Grammatik S.120 och 232 Adjektiv

Höra S. 121

Läs S.117

Grammatikhäftet kapitel 7

V.40 Kapitel 7 ”Vänskap”

Läs S. 124, 127 och 128

Grammatikhäftet

Grammatikhäftet kapitel 7

Skriv eget sms

V.41 Kapitel 7 ”Vänskap”

Läs S. 129 & 130

Grammatikhäftet

Grammatikhäftet kapitel 7 Genomgång kapitel 7

 

V.42 Kapitel 7 ”Vänskap”

Kapiteltest 7

Läs kapitel 8 S.133-136

V.43 Kapitel 8 ” skola och utbildning”

Läs kapitel 8 S.133-136

Grammatik ” Hjälpverb & framtid”

Höra S. 139

Grammatikhäftet kapitel 8

Läs S. 135

V.44 Kapitel 8 ” skola och utbildning

Läs S.142-146

Grammatikhäftet

Skriva

Grammatikhäftet kapitel 8

Läsförståelse S. 145 och 146

V.45 Kapitel 8 ” skola och utbildning

Läs S.147 & 148

Grammatikhäftet

 

Grammatikhäftet kapitel 8

Läs S.147 & 148

V.46 Kapitel 8 ” skola och utbildning

Kapiteltest 8

Läs Kapitel 9 S.151-154

V.47 Kapitel 9 ” Sport och fritid”

Läs Kapitel 9 S.151-154

Grammatik S. ” Satsadverbial”

Höra S. 157

Grammatikhäftet kapitel 9

Läs S. 153

 

V.48 Kapitel 9 ” Sport och fritid”

Läs S. 160-164

Grammatikhäftet

Skriva S. 161

Grammatikhäftet kapitel 9

Läs S.163-164

 

V.49 Kapitel 9 ” Sport och fritid”

Läs  S.165-166

Grammatikhäftet

Grammatikhäftet kapitel 9

Läs S. 165 & 166

V.50 Kapitel 9 ” Sport och fritid”

Kapiteltest 9

Läs Kapitel 10 S. 169-172

V.51 Kapitel 10 ” Hälsa”

Läs Kapitel 10 S.169-172

Grammatik ” Fråge med Frågeord”

Höra S. 175

 

Grammatikhäftet kapitel 10

Läs S. 171

 

V.52 Kapitel 10 ” Hälsa”

Läs S. 178-182

Skriv en egen sjukanmälan

Grammatikhäftet kapitel 10

Läs S. 181och 182