Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1: Demokrati, politik och EU EE18

Skapad 2020-08-20 13:44 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik

Hur ska vi arbeta?


 

Det här ska vi lära oss:

Det här ska vi göra:

v.35 Fre

Intro av kursen, upplägg, examinationsformer

Intro arbetsområde 1: Demokrati, politik och EU
“Vad är demokrati för er?”
Demokratins spelregler

Vad är en diktatur?

Diskutera

Genomgång, klipp, diskussionsfrågor, värderingsövningar

v.36 Fre

Demokrati på nationell nivå: Riksdag och regering

Genomgång, filmklipp, diskussionsfrågor

v.37 Fre

Demokrati på lokal nivå

Genomgång, instuderingsfrågor

v.38 Fre

Inför provet

Inför provet

v.39 Fre

studiedag

studiedag

v.40 Fre

Visa vad du lärt dig under kursen analysera, se samband och dra slutsatser kring olika politiska system, demokrati och diktatur

Prov

v.41 Fre

EU - vad är EU och vad gör dom?

genomgång, klipp, diskussionsövningar

v.42 Fre

fortsättning från förra lektionen

inlämningsuppgift

v.43 Fre

fortsättning från förra lektionen

inlämningsuppgift

deadline:

v.44 

lov

lov

v.45 Fre

Den digitala teknikens möjligheter kopplat till demokrati

Digitaliseringen och mediers innehåll samt nyhetsvärdering kopplat till demokrati och politik

Diskussionsövningar

lektionsuppgift

v.46 Fre

fortsättning från förra lektionen

lektionsuppgift inlämning


Hur examineras arbetsområdet?

Skriftligt prov (riksdag, regering, demokrati, diktatur)

Individuell inlämningsuppgift (EU)

Lektionsuppgifter (demokrati och digitalisering)

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet

                      E

                    C

                  A

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. 

I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Uppgifter

  • Individuell inlämningsuppgift EU

  • Individuell inlämningsuppgift EU

  • Prov demokrati och politik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: