Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else - Spejarna

Skapad 2020-08-20 13:50 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Spejarna ska få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt. Detta gör vi genom utforskande både utomhus (i skog, närområde och utflykter) och inomhus, samt även under planerad eller spontan rörelseglädje och dans. Rör-Else tar även med oss på en resa om kroppen, om maten vår kropp behöver och lär oss om hållbar utveckling.

Innehåll

Vad ska läras ut och varför?

Alla barn på Spejarna ska få uppleva glädjen i att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas varje dag.
Vår lärvän Rör-Else berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande.

Att röra på sig och ha koll på sin grovmotorik har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar bland annat inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. Barnen ska få möjlighet att utmana sig i olika rörelseaktivteter samt vara med och påverka undervisningen. 

För att kunna leka obehindrat krävs det att barnen litar på sin egen fysiska förmåga och känner sig förtrogen med sina egna kroppsrörelser. Detta i sin tur leder även till god självkänsla. God kroppskontroll ger också bättre förutsättningar för kommunikation, både vid talat språk och kroppsspråk. 

Vi kommer att arbeta med tre fokusområden under vårt Rör-else-tema:

Rörelse i förskolan

Måltider i förskolan (samt kroppen)

Hållbar utveckling i förskolan 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet och god kost har på vår hälsa och välbefinnande, utifrån sin motoriska förmåga. Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjlighet till fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan. Rör-Else presenteras på den första måndagssamlingen under mars månad och berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig. Rör-else är med på alla aktiviteter som har med rörelse att göra. 

Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt vad som är bra mat, mindre bra mat och hur maten påverkar vår kropp. I arbetet med kroppen används vid valda tillfällen digitala verktyg som lärplatta, dator samt projektor. Vi lånar även böcker om människokroppen på biblioteket för att binda samman våra planeringar om språkutveckling och rörelse. 

Rörelse i förskolan

 • sjunga, rimmar och ramsa ihop med rörelser
 • hinderbanor inne och utomhus där barnen bland annat får klättra, krypa under och balansera.
 • dans till olika sorters musik, både inomhus och utomhus.
 • utevistelse på gården med stora möjligheter till fysisk aktivitet så som olika kull-lekar, danslekar, rörelselekar (ex. "Följa John", "Gör si, gör så").
 • utflykter och promenader. Vi gör utflykter två gånger i veckan bland annat till skogen. 
 • i skogen får barnen möjlighet att träna mycket på sin grovmotorik då terrängen är ojämn.

Måltider i förskolan

Måltiderna i förskolan har stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Det är en av grunderna för att barnen ska orka leka och lära. Måltidssituationen är även ett pedagogiskt verktyg för exempelvis samspel, språkutveckling och matematik. (se planeringen Pedagogisk måltid på Äventyrarna)

Förskolan bidrar till hälsofrämjande måltider genom att vi dagligen erbjuder mycket frukt och grönt. Barnen blir erbjudna en varierad kost vilket bidrar till att de får i sig all den näring de behöver. Vi uppmuntrar barnen till att alltid våga smaka. 

 
Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Arbetet med Rör-Else dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog. Vi dokumenterar genom fotografering och filmning av aktivitet med lärplatta. 

Arbetet reflekteras och analyseras vid enskild planering samt under avdelningsplaneringar, under reflektionstid samt på APK för att utvärdera och diskutera olika eventuella utvecklingsområden.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Spejarna

 
Av vem?

Alla pedagoger på Spejarna. Sofia har det yttersta ansvaret. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: