👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kometen fokusområde normer och värden 2020

Skapad 2020-08-20 14:10 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Lpfö 18 Normer och värden: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. Syfte: Lära känna varandra och skapa trygghet i gruppen. Generativ fråga: Hur är djur mot varandra?

Innehåll


I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?Vad behöver utvecklas?

Vi är en ny grupp med barn och pedagoger som ska lära känna varandra.

Vi behöver skapa regler och rutiner tillsammans för att barnen ska känna sig trygga.

För att respektera varandra utvecklar vi vårt samarbete tillsammans. 

Vi ändrar vår inomhusmiljö som passar vårt tema. 

Vi har tillgång till "Raketen". Det innebär att vi kan dela gruppen vid flera tillfällen under dagen.

Vi kommer jobba temainriktat som följer läsåret i de olika fokusområdena. 

 

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

Det här läsåret kommer vi jobba med tema djur i de olika fokusområdena. Vi startar med det i fokusområde Normer och värden och sen följer temat med som en röd tråd.

Att alla ska känna sig välkomna, trygga och ha roligt.

Att barnen ska få insikt i att vi alla är olika både människor och djur men alla har samma värde.

Att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga både mot varandra och mot djuren. 

Vi ska erbjuda en lärorik, trygg och lustfylld miljö som främjar barnens lek.

Att vi har en superstruktur så alla vet vad som ska ske.

Vår miljö ska följa vårt tema.  

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

Vi har en stund på morgonen efter frukost då vi samlas och går igenom vilka som kommer och vilka som är lediga samt går igenom dagen i stora drag. På måndagsmorgon gör vi en aktivitet tillsammans för att få en lugn och trygg start på veckan.

Vi kommer att använda oss av Mini-rede som är ett värdegrundsmaterial.

Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen samt ha olika undervisningstillfällen både inne och ute där vi tar upp ämnet hur djur är mot varandra. 

Vi kommer att skapa olika djurmiljöer inne där barnen kan utveckla rolleken och lära känna varandra. Vi kommer att stötta barnen och använda oss av scaffoldingsmodellen.

Vi ska ha bestämda grupper med olika djurnamn så att barn, pedagoger och vårdnadshavare vet vilken grupp de tillhör.

Vi ska ha bestämda platser på samling, matplats och sovplatser.

Vi har samling före lunch oftast i mindre grupper.

Vi går på utflykt en gång i veckan då vi utforskar djurvärlden på olika sätt. Vi går på utflykt i våra grupper olika dagar för att minska barnantalet på stora gården samt ge barnen en lugnare lärmiljö.

Vi kommer att använda olika sorters material te x djurhanddockor i vår undervisning.

Vid övergångar mellan olika verksamheter så slussar vi barnen så att de ska ha möjlighet att göra saker i mindre grupp t ex på- och avklädning.

Att vi fortsätter använda Raketens hall till en del av barngruppen. 

Startaktivitet:

Vi börjar med att Familjen koltrast (Mini-Redematerial)

 

Pedagogernas förhållningssätt:

Lyhörda, närvarande, medforskande och stöttande pedagoger.

 

Lärmiljöer/material?

Inspirerad och lärorik miljö som är inspirerad av djur.

Olika material till övningarna i Mini-rede.

Djurhanddockor som vi använder i undervisningen.

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

I november efter fokusområdets avslut ska vi göra en analys på hur det blev.

Genom barnobservationer och barnreflektioner kan vi se om barnen ökat sin förståelse för djur och människor. 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18