Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music

Skapad 2020-08-20 14:10 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
The topic of the first couple of weeks will be music. We all like music, so I hope you will enjoy it! We will work with Wings textbook and workbook, but also some other material. You are going to learn about different music styles and instruments in English, understand people who talk about music and write a text about music.

Innehåll

 

 

The plan:

·        Listening comprehension:

Ø Textbook p.11: Rehearsal for an audition.

We listen together to the band and answer the questions in the book.

·        Vocabulary:

Ø Textbook p. 12-13, choose 30 new words

Ø Workbook p. 163: Att arbeta med ord och fraser.

Learn the words with the help of these useful tips.

·        Reading comprehension:

Ø Textbook p. 14-15: The story of U2.

We listen together to the text.

Read the text on your own.

Read the text in pairs for each other. Do it twice.

Ø Workbook p. 10 ex. 7: True or false

Write in your notebook if the statements are true or false.

·        Speaking:

Ø Workbook p. 14 ex. 17: An interview

Use the questions in the exercise and interview 2-3 classmates about their musical taste. Write down the answers.

·        Reading comprehension:

Ø Textbook p. 16-17: My music isn´t yours

We listen to the text together.

Read the text on your own.

Read the text in pairs. Do it twice.

·        Vocabulary:

Ø Workbook p. 9 ex. 5: Useful phrases and discussions

Find the answers to the questions in the text and write them in your notebook.

·        Writing:

Ø Workbook p.17 ex. 25: Another story

Write a story using words from the list of words on p.12 in your textbook.

·        Reading comprehension:

Ø Textbook p. 19-21: The Idol phenomenon

We listen to the text together.

Read the text on your own.

Read the text in pairs.

·        Speaking:

Ø Role play: A musical or An interview

More info on separate worksheet

·        Listening comprehension:

Ø Workbook p.21 ex. 34: The audition

·        Creative task:

Ø Write a rap song – see separate instructions

OR

Present your favourite artist/song

 

At the end of this topic the following be assessed:

 

  • 1.     A test about music which consists of listening, reading, writing and vocabulary
  • 2.     Your rap song/Presentation of your favourite artist
  • 3.     Your performance in the role play

Uppgifter

  • Rap song or favourite singer

Matriser

En
Getingeskolan skriftligt omdöme Engelska kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språ¬ket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: