Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det amerikanska frihetskriget/ Den amerikanska revolutionen

Skapad 2020-08-20 14:37 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Historia
Ordet revolution betyder att någonting förändras grundläggande och på ganska kort tid. De engelska kolonierna i Nordamerika kom under 1700-talets senare hälft att genomgå en grundläggande förändringar, ur dessa förändringar föddes nationen USA.

Innehåll

Vad: Amerikanska frihetskriget

När: V36-V38

Varför:

Syfte med delkursen är att du som elev skaffar dig kunskaper om de historiska skeendena som skapade ett av dagens mäktigaste länder. Du kommer även få möjlighet att förstå bakgrunden till black life matters rörelsen som idag drar fram i USA. 

 

Gleerupsartiklar, tänk på att du själv väljer grundtext eller lättläst :

A4363 Upplysningen

A4995 Besegrade fiender och nya skatter

A4449 Amerikanska frihetskrigets betydelse

Begreppafil om amerikanska frihetskriget

A4067 Många missnöjda grupper 

 

Studifilmer:

Bakgrund till amerikanska frihetskriget

Boston tea party

Frihetskriget

USA bildas

 

Viktiga ord och begrepp

Kolonialister

Lojalister

Bojkott

Tull

Boston tea party

Självständighetsförklaringen

Maktdelningsprincipen

Förbundsstat

Kongress

Slavar

Ursprungsbefolkning

President

Senat

Högsta domstol

Begreppöversikt gleerups 

LM:

 

Mål:

Efter avslutad kurs är målet att du som elev har förmåga att beskriva orsakerna till att det blev en revolution i kolonierna i Nordamerika. Du ska även beskriva hur landet förändrades under denna period och hur omvärlden påverkades av frihetskriget. Slutligen ska du även kunna beskriva vilka konsekvenser dessa förändringar fick för de rika i samhället, kvinnorna, ursprungsbefolkningen, slavarna och bönderna. 

 

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor.

 • Test Amerikanska frihetskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Amerikanska revolutionen

Det amerikanska frihetskriget

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9   Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9   Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriver fakta
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beskriver orsaker till och konsekvenser av det amerikanska frihetskriget med stöd av några korrekta fakta.
Beskriver orsaker till och konsekvenser av det amerikanska frihetskriget med stöd av FLERA korrekta fakta.
Beskriver orsaker till och konsekvenser av det amerikanska frihetskriget med stöd av flera korrekta fakta.
Beskriver orsaker
Beskriver konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beskriver någon orsak till varför det amerikanska frihetskriget bröt ut
Beskriver FLERA orsaker till varför det amerikanska frihetskriget bröt ut
Beskriver ett ORSAKSSAMBAND till att det amerikanska frihetskriget bröt ut.
Beskriver konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beskriver hur det amerikanska frihetskriget påverkade andra länder genom att ge ett historiskt exempel.
Beskriver hur det amerikanska frihetskriget påverkade andra länder genom att ge FLERA historiska exempel.
Beskriver hur det amerikanska frihetskriget påverkade andra länder genom att ge flera historiska exempel.
Beskriver konsekvenser för olika folkgrupper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beskriver konsekvenser för två olika befolkningsgrupper från listan i instuderingsfrågorna.
Beskriver konsekvenser för FYRA olika befolkningsgrupper från listan i instuderingsfrågorna.
Beskriver konsekvenser för FLERA olika befolkningsgrupper från listan i instuderingsfrågorna FÖRKLARAR VARFÖR DET BLEV JUST SÅ.
Begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beskriver orsaker till och konsekvenser av det amerikanska frihetskriget med hjälp av några begrepp från listan.
Beskriver orsaker till och konsekvenser av det amerikanska frihetskriget med hjälp av FLERA begrepp från listan.
Beskriver orsaker till och konsekvenser av det amerikanska frihetskriget med hjälp av DE FLESTA begrepp från listan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: