Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi för åk 5 - Europa

Skapad 2020-08-20 14:17 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet Världen i geografi
Grundskola 5 Geografi
Du kommer att få lära dig om Nordens och europas länder, hur landskapet ser ut och hur det är att leva i olika delar av vår världsdel.

Innehåll

Norden/Europa

- nordens länder och huvudstäder

- Europas länder och huvudstäder

- Namn och läge på geografiska objekt i Europa

- Jämförelse mellan Sverige och andra länder i Europa

- Livet i Europa idag och förr

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och se filmer som berör arbetsområdet. Vi repeterar hur man använder en atlas och tyder olika typer av kartor. Du kommer att få göra en uppgift där du fördjupar dig i ett europeiskt land i avseende på natur- och kulturgeografi samt levnadsvillkor och historia.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs om namngeografi genom en skriftlig kunskapskontroll. Du kommer att få skriva ett arbete där du fördjupar dig i ett land i Europa (se ovan). Detta bedöms av läraren.

6. Kunskapskrav

- Du ska ha kunskap över vilka länder som tillhör Norden.

Du skall känna till några exempel på natur- och kulturlandskap i olika delar av Europa.

- Du skall kunna namn och läge på Europas länder och huvudstäder.

- Du skall, i stora drag, känna till fördelningen av Europas befolkning, orsaker till fördelningen och konsekvenser av detta.

- Du skall veta hur använder en världsatlas och hur man tyder en karta.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

Uppgifter

 • Prov i namngeografi Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi för åk 5 - Europa

Nivå 1
Nivå 2
Fakta och Kunskaper
Du visar att du har grundläggande kunskaper om namn och läge på natur- och kulturgeografiska objekt i Europa. Du visar även att du med stöd kan använda en världsatlas och läsa av en karta
Du visar att du har goda kunskaper om namn och läge på natur- och kulturgeografiska objekt i Europa. Du visar även att du med stöd kan använda en världsatlas och läsa av en karta.
Förståelse
Du visar att du kan jämföra Sverige med några länder i övriga Europa i avseende på natur- och kulturgeografi och levnadsvillkor. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang, där du beskriver enkla samband.
Du visar att du kan jämföra Sverige med några länder i övriga Europa i avseende på natur- och kulturgeografi och levnadsvillkor. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, där du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Analys
Du visar att du förstår hur naturen har betydelse för de europeiska ländernas produktion av varor/tjänster, samt jämför livet förr i Europa med hur vi lever idag. Du gör detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. I dina resonemang använder du dig av geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du förstår hur naturen har betydelse för de europeiska ländernas produktion av varor/tjänster, samt jämför livet förr i Europa med hur vi lever idag. Du gör detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. I dina resonemang använder du dig av geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: