Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - kap 2 Kroppen

Skapad 2020-08-20 14:54 i Lekstorpsskolan Lerum
LPP om kroppen med utgångspunkt i Koll på NO åk.5
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du kommer att få kunskap om hur kroppen fungerar. Du ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de samverkar. Du ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras.

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • Berätta om matens väg genom kroppen. (matspjälkning)
 • Veta vad energi är och hur vi använder den i kroppen.
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Berätta om kroppens reningsverk och försvar.
 • Förklara hur muskler och skelettet i kroppen samverkar tillsammans. 
 • Kunna förklara livets början och utveckling samt kunna ge exempel på vad som händer med kroppen när den blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att läsa/lyssna på faktatexten i boken. 
 • Vi kommer att se på faktafilmer.
 • Vi kommer att arbeta med uppgifter i arbetsboken.
 • Vi kommer att ha diskussioner i klassrummet kring kapitlet.

 

Hur?

Du ska...

 • läsa och aktivt följa med i texten.
 • självständigt kunna arbeta med uppgifterna i arbetsboken och arbetsbladen.
 • kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen.

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar i arbetsboken och hur utvecklade dina resonemang är.
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
E
Du kan till viss del...
C
Du kan relativt väl...
A
Du kan med god säkerhet...
Matspjälkningen
Du ska kunna berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Energi
Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Andningen
Veta varför och hur vi andas.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Blod och hjärta
Ge exempel på uppgifter som blodet har
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Kroppens reningsverk och försvar
Ge exempel på njurarna- och leverns funktion i kroppen.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Muskler
Förklara hur en muskel fungerar och hur vi kan röra oss.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Skelett
Förklara varför vi har ett skelett och vad det består av.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Händer, fötter, tänder
Jga kan ge exempel på händernas-, fötternas-, och tändernas funktion.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Åldrande
Du ska kunna ge exempel på vad som händer i kroppen när vi blir gamla.
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Kroppsdelar
Du ska kunna namnge och peka ut kroppsdelarna, de viktigaste benen i vår kropp och de viktigaste organen
Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Jag kan detta till viss del
Jag kan detta med relativ säkerhet
Jag kan detta med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: