👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växters utveckling

Skapad 2020-08-20 15:03 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Varför ser djur och växter ut som de gör? Hur kan djur och växter leva på olika ställen? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Under hösten ska vi i biologi arbeta med djur och växter. Hur de har anpassat sig till olika miljöer. Hur deras livscykler ser ut  och hur de förökar sig.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att studera olika djur och växter för att lära oss mer om deras anpassning till olika miljöer. 

 

Vad ska du lära dig?

  • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter kan anpassa sig.
  • Du ska kunna berätta om hur några djur och växter förökar sig och hur deras livscykler ser ut.
  • Du ska känna till hur man kan sortera djur och växter med hjälp av kunskaper om hur de ser ut.
  • Du ska kunna jämföra och analysera skillnader och likheter mellan olika djur och växter.
  • Du ska kunna ämnesspecifika ord och begrepp inom biologi t.ex. fotosyntes, anpassning, pollinering, livscykel, evolution, arter och fossil.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du deltar aktivt på lektionerna.

Du visar i övningar och diskussioner att du förstår samband i naturen.

Du kommer att få göra  korta självrättande Quiz.

 

Matriser

NO Bi
Biologi År 5 HT- 20 Djur och växters utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologiska sammanhang och begrepp
- Hur växter och djur kan sorteras. - Hur växter och djurs livscykler ser ut.
Du använder vardagliga termer och egna erfarenheter. Ofullständigt eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Du använder vardagliga termer, egna erfarenheter och naturvetenskapliga termer och begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Du kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp.
Människors beroende och påverkan
- Vad människan har använt och använder djur och växter till.
Du kan med vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter förklara hur människan använder och har använt djur och växter.
Du kan med vardagliga termer och dina kunskaper i naturvetenskap, förklara hur människan använder och har använt djur och växter, men förklaringen är inte helt fullständig och korrekt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara hur människan använt och använder växter.
Anpassningar till olika livsmiljöer
- Varför djur och växter ser ut som de gör.
Du ger få exempel och vardagliga och inte helt korrekta förklaringar till hur växter och djur anpassar sig.
Du ger fler exempel, använder några naturvetenskapliga begrepp och inte helt korrekta förklaringar till hur växter anpassar sig.
Du ger många exempel och kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp för att förklara hur växter och djur anpassar sig.