Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2020-08-20 15:16 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är det viktigaste att veta om man ska leva sitt liv som hindu eller buddhist? Känner du till vilka skillnader och likheter som finns mellan dessa två religioner? Under de följande veckor kommer vi att fördjupa oss mer om Hinduism och Buddism.

Innehåll

Fakta

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven kunna följande:

Inom Hinduismen:

- Berätta vad tron på reinkarnation innebär.

- Berätta om de viktigaste hinduiska gudar och gudinnor.

- Berätta om några viktiga skrifter.

- Berätta om det indiska kastsystemet.

- Berätta om några levnadsregler och ritualer.

 

Inom Buddhismen:

- Berätta om Siddhartas väg från prins till Buddha.

- Berätta om den åttafaldiga vägen och de fyra sanningarna.

- Berätta om buddhismens två stora inriktningar.

- Berätta om några levnadsregler för en buddhist.

- Berätta om hur livet som en buddhistmunk ser ut.

Förmågor

Du ska utveckla din förmåga att:

- Förstå och använda dig av begrepp kopplade till ämnet.

- Jämföra hinduismen och buddhismen samt olika riktningar inom religionerna.

- Se samband mellan religion och samhälle, hur de påverkar och påverkas av varandra.

Undervisningens upplägg och innehåll

Genomgångar, bilder och filmer (ur.se/studi.se) samt enskilt-  och grupp arbete och onlineböckerna (clio.se). 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du utvecklat dina förmågor med hjälp av kunskapskrav för religion: 
 
 • Under ditt arbete på lektioner 

 • I diskussioner (i smågrupper och i helklass) 

 • Löpande arbete, inlämningsuppgifter, förhör och prov 

Grovplanering

Vecka

Planering

35 - 37

Hinduism

38 – 40

39

Buddhism

inlämningsuppgift

41

Repetition

42

Prov – Etik & moral

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: