Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 och 2 Beta ht-20

Skapad 2020-08-20 15:27 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
Matematikboken Beta - kapitel 1 & 2

Innehåll

Vad och hur?

 Kapitel 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • se samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform
 • avrunda tal i olika sammanhang

Kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform
 • välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer
 • metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten

 

Läxor delas ut varje vecka. De läxor som görs i boken hittar ni också under nedanstående länk.

http://www.matematikabg.se/elever/laxor.html 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom "kan du det här test", enkla resonemang, diskussioner, diagnoser och avslutande prov på området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: