👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagordning för avdelningsplanering Norrby 22/23

Skapad 2020-08-20 15:34 i Gemensamt i Örebro förskolor Örebro
Förskola
Dagordningen för avdelningsplaneringen används varje vecka för att planera och följa upp utbildningen.

Innehåll

Förskollärarna i arbetslaget ansvarar för att dagordningen följs och att arbetet dokumenteras. 

Föregående planering- gå igenom föregående planering. Har vi genomfört det vi tänkt. 

Nuläge i barngruppen- Förhållningssätt / ICDP , Trygghetsplanen

Nuläge i arbetslaget- feedback kring samarbetet, rutiner i arbetslaget , den fysiska och psykosociala arbetsmiljön

Följa upp projektet/planeringen för undervisningen -planera för kommande aktiviteter , starta upp lärloggar, fördela ansvaret i arbetslaget

Följ upp tidigare aktiviteter/ lärloggar 

Övrig planering- förbereda utvecklingssamtal, individuella lärloggar, föräldrasamverkan osv 

Tilldela dagordningen till er avdelning. Kopiera sedan texten och klistra in under fliken reflektion och skriv där, gör så varje vecka.