Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-08-20 15:47 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap Samhällskunskap
Människor har i alla tider resonerat kring vad som är rätt och fel och vad som är viktigt i våra liv. Etik handlar om att resonera om vad som är rätt och orätt. Moral handlar om hur vi ska göra för att handla rätt eller orätt. Människor har också alltid reflekterat kring frågor som rör livet. Det kallas livsfrågor.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • att samtala om frågor som handlar om rätt och fel.

 • att samtala om frågor som handlar om kärlek, sexualitet och kroppshets.

 • att reflektera över frågor som handlar om solidaritet och livet efter döden.

 • att använda begrepp som till exempel rätt, orätt, moral och soldaritet.

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa texter och göra uppgifter på Clio, som handlar om stora frågor i livet.

 • samtala om texter vi läser.

 • göra värderingsövningar för att träna på att uttrycka åsikter och ta ställning.

 

Arbetet kommer att bedömas genom att:

 • se hur aktiv du är på lektionerna.

 • se hur du löser uppgifterna på Clio.

 • se hur du bidrar i diskussioner. 

 • se hur du kan använda olika begrepp som du kommer att lära dig under arbetet.

 • se hur du kan visa vad du har lärt dig och hur du kan resonera, formulera och motivera dina åsikter muntligt och skriftligt under arbetsområdets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh SvA
Etik och moral

Påväg mot E
E
C
A
Moraliska frågor och etiska begrepp
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: