👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott och orientering år 8b 2020

Skapad 2020-08-20 15:52 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Friidrott och orientering! Vi börjar läsåret med friidrott och orientering. Vi kommer att arbeta både praktiskt samt teoretiskt genom rörelseanalys.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 34-43

Övergripande mål och riktlinjer

Se kopplade mål nedan.

Vad ska jag lära mig? 

      Se kopplade mål nedan.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • genom att delta i olika friidrottsgrenar, samt orientering
 • genom att anpassa din egen insats till aktiviteten. 
 • Diskutera skador och för arbetsområdet aktuella teoretiska delar så som analys av utförd rörelse. 

     Formativ

 • Aktivt deltagande i alla praktiska moment. 
 • Samtal och diskussioner.
 • Analysuppgift.

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

Vecka

Måndag

Klassvis

Onsdag

Klassvis

Torsdag

Klassvis

Kommentarer

34

 

Prata om arbetsområdet

 

Promenad

PULS

Friidrott + orientering

 

35

Orientering

Orientering, eget mål.

Orientering

PULS

 

36

IUG Dans

 

IUG Dans

Träna enl plan

PULS

 

37

Orientering, kartpromenad två nivåer

Orientering,

Kepsorientering

Skoljogg

 

38

Orienteringsbanor

Orienteringsbanor

Utvärdera eget mål

Tema

 

39

Friidrott

Välja inriktning, filma, sätta upp mål, göra plan

Friidrott; testa på längdhopp, spjut, kula

 

 

Tema

 

40

Testa på höjdhopp, sprint

 

 

Träna enligt plan

Tema

 

41

Träna enligt plan

 

Filma, analysera utveckling. Utvärdera mål

Tema

 

42

Reservlektion

Reservlektion

PULS

 

43

IUG Gymnastik

 

IUG Gymnastik

PULS

Grundformer + rörelseglädje

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Rörelseanalys

 • Min målsättning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friidrott och orientering

Underlag saknas
Når ännu ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
Förmågan att orientera sig i olika miljöer
 • Idh
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Ny aspekt
Planera och genomföra aktiviteter
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Ny aspekt
Samtala om upplevelse av olika fysiska aktiviteter
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.