Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 1

Skapad 2020-08-20 15:55 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 1
Vi ska lära oss om djur, insekter och växter i vår närmiljö.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vi ska arbeta med djur och småkryp som finns i vår närmiljö.

 

 

 

Vecka: Vecka 35, 36, 37 och 38

 

 

 

Syfte: Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och nyfikenhet om naturen.

 

 

 

 

 

Mål:  Du ska kunna djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 

 

 

Arbetssätt: Vi kommer att:

 

* Gå ut och titta på insekter och växter

 

* Läsa faktatext

 

* Skriva egen faktatext

 

* Titta på film

 

* Lyssna på faktatext

 

* Jobba enskilt, i par och i grupp

 

 

 

Kunskapskrav:  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön

 

 

 

Bedömningsform: 

Du bedöms genom att sätt du kan:

 

beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken årstid det är

 

återge några växters och djurs livscykler

 

namnge några djur och växter i närmiljön

 

sortera och gruppera några växt- och djurarter i närområdet

 

När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön v
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön
När vi har arbetat med ämnet biologi bedöms på vilk
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurartek
et sätt du kan:
namnge årstider och månader
beskriva hur närmiljön ser ut beroende på vilken år
stid det är
återge några växters och djurs livscykler
namnge några djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera några växt- och djurarter i nä
rmiljön

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: