Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 1 Rytmik/Musik

Skapad 2020-08-20 16:30 i Slottsjordsskolan Halmstad
En planering för musik/rytmik åk 1 15/16
Grundskola 1 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda sin röst, röra sig till musik samt kunna några sånger.

 

Mål

Du kan sjunga med i gemensamma sånger.

Du kan använda rösten som instrument med variation av rytm och styrka.

Du kan sjunga och göra rörelser till musik.

Undervisning

Vi har rytmik tillsammans med Sara från kulturskolan, samt  musik i klassrummet. Vi sjunger och gör olika övningar för att sammanföra rörelser med musik. Vi använder rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 

Bedömning

Eleven bedöms i muntliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: